• LinkedIn
  • Twitter

Nieuwe draagvlaktoets Bloemenbureau Holland weer een stapje dichterbij

Als uitkomst van een serie intensieve en constructieve gesprekken hebben vertegenwoordigers van kwekers en handel – inclusief Royal FloraHolland en VGB – en Bloemenbureau Holland overeenstemming bereikt over de financiering en inning voor de collectieve activiteiten van het Bloemenbureau tot en met 2027. Daarmee komt het indienen van een nieuwe aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring weer een stapje dichterbij. 

Inmiddels is gestart met de nodige procedurele zaken en voorbereidingen. Een definitieve datum voor de draagvlaktoets is nog niet vastgesteld. De verwachting is dat deze in januari 2024 kan plaatsvinden. Bij voldoende draagvlak zal er bij de BO Sierteelt een aanvraag worden ingediend voor een Algemeen Verbindend Verklaring per 1 januari 2025. 

In juli is reeds door de betrokkenen afgesproken dat de inning voor de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland in 2024 ongewijzigd zal plaatsvinden via Royal FloraHolland. 
Update: 6 november 2023

Meer weten?
Heb je vragen over de AVV, mail ons dan op info@bloemenbureauholland.nl of neem contact op met Rob Tas, manager (inter)nationale relaties, via rtas@bloemenbureauholland.nl
 

Hieronder vind je alle relevante informatie uit de eerste AVV-ronde (voorjaar 2023) overzichtelijk bij elkaar.

Hand-out

In deze hand-out meer over Bloemenbureau Holland en over de manier waarop we waardevol en relevant blijven voor de sierteelt. Dit doen we volgens een 6-puntenplan.

Lees verder

Veranderende tijden

Naast het ontwikkelen van consumentencampagnes bestaat het werk van Bloemenbureau Holland vooral uit verbinden, samenwerken en kennis delen. Aanpassen om waardevol en relevant te blijven, daar draait het om, ook voor ons. Juist ook voor ons. 

Lees verder

Meest gestelde vragen en antwoorden

Een AVV verandert de manier waarop de sierteelt gaat bijdragen aan de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. Welke veranderingen dat zijn en wat dat voor kwekers en handelaren betekent, vind je terug in de meest gestelde vragen.

Lees verder

Hoe ook het Bloemenbureau verandert

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. De uitdagingen voor de sierteelt zijn enorm. Ieder past zich aan om waardevol en relevant te blijven. Dat geldt voor kwekers en handelaren, en dat geldt uiteraard ook voor Bloemenbureau Holland. 

Lees verder