Naar een nieuwe inning: stem mee

Per 1 januari 2024 stopt Royal FloraHolland met de inning voor onze activiteiten. De inning moet dus anders worden georganiseerd. Dat kan via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). Daarmee ontstaat een eerlijker speelveld omdat alle kwekers en handelaren bijdragen aan een collectieve financiering. Daarmee versterken we de kracht van de sector als geheel. 


Voor het zover is, moet de sierteelt zich erover uitspreken. Dat kan tussen 27 maart en 7 april 2023 via een online stemming. Stemmen is voorbehouden aan kwekers en handelaren van snijbloemen en kamerplanten, die hun afzet hebben binnen Europa. Stemgerechtigd zijn eigenaren, directeuren en directeur-grootaandeelhouders. 
 

Meer weten? Hieronder vind je alle relevante informatie overzichtelijk bij elkaar.

AVV uitgelegd: naar een nieuwe inning

De belangrijkste ins & outs over de AVV lees je hier. 

Hoe ook het Bloemenbureau verandert

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. De uitdagingen voor de sierteelt zijn enorm. Ieder past zich aan om waardevol en relevant te blijven. Dat geldt voor kwekers en handelaren, en dat geldt uiteraard ook voor Bloemenbureau Holland. 

Meest gestelde vragen en antwoorden

Een AVV verandert de manier waarop de sierteelt gaat bijdragen aan de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. Welke veranderingen dat zijn en wat dat voor kwekers en handelaren betekent, vind je terug in de meest gestelde vragen. En verder natuurlijk ook over de aanleiding en over de rol van het Bloemenbureau voor ondernemers in de sierteelt. 

Veranderende tijden

Naast het ontwikkelen van consumentencampagnes bestaat het werk van Bloemenbureau Holland vooral uit verbinden, samenwerken en kennis delen. Aanpassen om waardevol en relevant te blijven, daar draait het om, ook voor ons. Juist ook voor ons. 

Publicaties in vakbladen

Vakbladen berichten regelmatig over de rol van Bloemenbureau Holland en de AVV. Een selectie van recente publicaties.

Hand-out

In deze hand-out meer over Bloemenbureau Holland en over de manier waarop we waardevol en relevant blijven voor de sierteelt. Dit doen we volgens een 6-puntenplan. Ook lees je in de hand-out meer over de nieuwe inning voor de collectieve sierteeltcommunicatie van Bloemenbureau Holland. 

Vakgenoten aan het woord

Vakgenoten zijn het erover eens: samen voor een sterke sierteelt!