• LinkedIn
  • Twitter

Overeenstemming over ongewijzigde voortzetting inning voor Bloemenbureau in 2024

11 juli 2023

De inning voor de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland zal ook in 2024 plaatsvinden via Royal FloraHolland. Dit is de uitkomst van intensieve gesprekken die in de afgelopen maanden zijn gevoerd tussen Royal FloraHolland, VGB, kwekers, handelspartijen en Bloemenbureau Holland.

Na het stopzetten van de aanvraagprocedure voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) in april van dit jaar is er gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor de situatie die per 1 januari 2024 dreigde te ontstaan. Zowel Royal FloraHolland als VGB heeft nadrukkelijk uitgesproken dat er voldoende vertrouwen is om nog dit najaar te komen tot een nieuwe opzet voor de financiering en aangescherpte koers van Bloemenbureau Holland.

De gesprekken volgden op de uitslag van de online stemming onder kwekers en handelaren in april. Daarin werd voorgesteld om de financiering van collectieve consumentencommunicatie via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) te organiseren. Kwekers stemden in ruime meerderheid (circa 80%) voor een AVV. Vanuit de handel werden onvoldoende stemmen uitgebracht, waarmee de draagvlaktoets ongeldig moest worden verklaard.

Alle drie organisaties zijn van mening dat een AVV nog steeds de meest passende oplossing is. Om een nieuwe AVV te kunnen aanvragen, inclusief een nieuwe draagvlaktoets onder kwekers en handelaren, is een overbruggingsjaar noodzakelijk. Dat is nu met de toezegging van Royal FloraHolland (met akkoord van de Ledenraad) zeker gesteld. VGB en Royal FloraHolland hebben zich uitgesproken actief bij te dragen aan het behalen van voldoende stemmen onder hun leden.

Bloemenbureau Holland-directeur Yvonne Watzdorf benadrukt mede namens Royal FloraHolland. VGB en het bestuur van Bloemenbureau Holland blij te zijn met het bereikte resultaat. “Met het ongewijzigd voortzetten van de inning via Royal FloraHolland in 2024 hebben we samen ruimte gecreëerd om te komen tot een nieuwe aanvraag voor een AVV waar iedereen zich in kan vinden. Want over één ding waren we het al die tijd eens: collectieve consumentenmarketing, consumentenonderzoek en sectorcommunicatie zijn in het belang van het bouwen aan een sterk sierteelt imago. We zijn en blijven continue in gesprek met de sector over de koers en de keuzes die daarbij horen. Daarbij zijn we enorm blij dat er nu ook voor de medewerkers van het Bloemenbureau duidelijkheid en perspectief is.”

Meer informatie
Meer weten? Neem contact op met Arthur Schiphorst via aschiphorst@bloemenbureauholland.nl of 06 53 69 54 00.