• LinkedIn
  • Twitter

Samenwerking & onderzoek

Leer de consument kennen
Onderzoek naar bloemen en planten met de consument als basis

Bloemenbureau Holland heeft de consument steeds scherp in het vizier. In al onze marketing en communicatie. Om bloemen- en plantenkopers goed te begrijpen gaan we regelmatig met elkaar in gesprek, doen we onderzoek. Dat levert waardevolle kennis en inzichten, voor ons eigen werk èn om te delen met kwekers en handelaren. Om tot de beste strategie en effectieve activiteiten te komen, doen we uitgebreid consumentenonderzoek. Van jaarlijks trendonderzoek tot een cadeaumonitor, en van duurzaamheidsonderzoek onder consumenten tot mediaonderzoek. Daarmee kunnen we ontwikkelingen volgen en onze eigen activiteiten steeds weer verbeteren op basis van de laatste kennis en inzichten. Zo weten op welke manier we de consument echt kunnen raken en in beweging kunnen brengen. In het kader van de communicatie over de sector onderzoeken we het imago onder consumenten en volgen we het sentiment in de media. Samen met netwerkpartners in de sector proberen we het beeld positief te beinvloeden. Meer over onze sectorcommunicatie, lees je hier.

Samen sterker
Kennis is de basis van onze inzet. We verzamelen en delen kennis en inzichten over consumenten met kwekers en handelaren. In dat kader organiseren geregeld webinars en bijeenkomsten. We helpen bij de toepassing van de opgedane inzichten, zodat ieder er optimaal profijt van heeft. We werken in een klein team met grote ambities en doen dat samen met net zulke ambitieuze netwerkpartners, binnen en buiten de branche. Dat kunnen kwekers en handelspartijen zijn, maar ook onderzoekbureaus, media-, PR- en reclamepartners. In samenwerking met hen kunnen we onze ambities waarmaken.