• LinkedIn
  • Twitter

Dit doen we

Wij inspireren en informeren consumenten over de schoonheid van bloemen en planten en de positieve effecten op gezondheid en geluk.

Bloemenbureau Holland stimuleert de vraag naar bloemen en planten in diverse Europese landen. Dit doen we door  de communicatie over bloemen en planten en de sierteeltsector samen te brengen.

Informeren, inspireren en activeren
Bij Bloemenbureau Holland werken we elke dag enthousiast aan massa mediale publiekscampagnes, verrassende PR-acties, slimme shopper marketing en inspirerende content voor social media. Zo zorgen we er voor dat bloemen en planten onderwerp van gesprek blijven en we de consument stimuleren om ze in huis te halen of cadeau te geven. Bekijk onze laatste activiteiten.

Onze kernlanden zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn we actief in steeds meer Europese landen (o.a. Polen), waar we kansen zien om van de consument een terugkerende shopper te maken.

Sectorcommunicatie
Naast generieke consumentencommunicatie richten wij ons op sectorcommunicatie. Om de consument en het grote publiek nadrukkelijker kennis te laten maken met het vakmanschap en de innovatiekracht in al die sierteeltbedrijven. We delen de verhalen over de inspanningen, resultaten en ambities voor een duurzame sector. Verhalen die bijdragen aan een positief beeld van de sierteelt.

Kennis verzamelen, delen en helpen toepassen
Wij hebben veel kennis over de consument, zijn voorkeuren en koopgedrag. Daarvoor verdiepen we ons in de consument en voeren wij onderzoeken uit. Zodat we begrijpen wat de consument wil, verwacht en doet en hoe hij tegen de sector aankijkt. Uiteraard gebruiken we die kennis om onze campagnes en activiteiten steeds effectiever te maken. Deze inzichten delen we met kwekers en handelaren. We helpen ze om die kennis toe te passen, zodat eenieder hierop kan inspelen met het juiste aanbod en ondersteund wordt bij het maken van beleidskeuzes.