• LinkedIn
  • Twitter

Nieuwe koers Bloemenbureau

19 december 2023

Onder het motto 'Samen voor een sterke sierteelt' presenteerde het Bloemenbureau tijdens de Trade Fair Aalsmeer en de IPM ESSEN zijn nieuwe koers voor de komende jaren. Een koers die is samengevat in de flyer 'Een nieuwe rol voor Bloemenbureau Holland. Waar we mee starten, doorgaan en stoppen.' 

Afbeelding
trade fair aalsmeer

Een nieuwe rol: waar we mee starten, doorgaan en stoppen 
Een positief imago van bloemen en planten bij de consument is belangrijker dan ooit. De huidige tijd vraagt om een andere inzet van Bloemenbureau Holland. Een nieuwe koers als antwoord op de veranderingen om ons heen. Een koers die voortkomt uit de vele gesprekken die we hebben gevoerd met kwekers en handelaren. Het maakt dat we starten met nieuwe initiatieven, doorgaan met wat past en ook stoppen met een aantal vertrouwde zaken.  

Waar we mee starten   

  • Bloemenbureau Holland start met sectorcommunicatie. We richten ons proactief op de maatschappelijk kritische consument en individuele opinieleiders. Om de publieke opinie over de Nederlandse sierteeltsector positief te beïnvloeden.   
  • We werken intensief samen met Nederlandse stakeholders en Europese netwerkpartners in de tuinbouw. We stemmen mogelijke issues af en communiceren vanuit een eenduidig en krachtig sectorverhaal.   
  • We voegen regelmatig achtergrondverhalen over de teelt en de sector toe aan onze communicatie over bloemen & planten richting de consument. Met ook leuke weetjes en verrassende feiten over de sector.  
  • We ontwikkelen door als kennisgestuurde marketingorganisatie. Werkend vanuit kennis en inzichten over de consument en shopper, zijn voorkeuren en (koop)gedrag. Voor eigen gebruik én om te delen met de sector. We helpen ondernemers bij de toepassing van die kennis.   
  • We gaan meer gericht consumentenonderzoek uitvoeren zoals de duurzaamheidsmonitor in Europa en we doen onderzoek naar het imago van de sector in Nederland.  
  • We starten met shopper marketing. We willen de shopper en de invloed van bijvoorbeeld productpresentaties en assortimentssamenstelling op de uiteindelijke keuze nog beter begrijpen. Om met een bredere inzet van marketingmiddelen de shopper aan te zetten tot het kopen van bloemen en planten.   
  • We breiden onze activiteiten uit naar een landelijke of regionale aanpak in Europa. Waarbij we verschillende pakketten met content, beeld en kennis ter beschikking stellen via een online marketing portaal.   
  • We verleggen de koers naar spraakmakende PR-events en contentcampagnes, die we makkelijk deelbaar maken. Met aandacht voor de producten en thema’s als welzijn, sectorinnovatie & verduurzaming.   
  • We verbreden onze doelgroepen door ‘light users’ en jongeren toe te voegen. We ontwikkelen daarvoor beeld, video en tekst die de consument informeert, inspireert en activeert. Content die ook door de sector en partners kan worden gedeeld.   

Waar we mee doorgaan  

  • We blijven op een positieve manier aandacht vragen voor bloemen en planten. In consumentenmedia, met spraakmakende events en eigen online aanwezigheid.   
  • Consumentenonderzoek als basis voor ons werk.   
  • Vanuit een team medewerkers met professionele kennis en kunde: projectmanagers, marketing-, communicatie- en sectorspecialisten.   

Waar we mee stoppen  

  • De focus van onze (consumenten)activiteiten ligt voortaan niet meer alleen op de kernlanden Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland.  
  • We stoppen met afzet bevorderen en gaan over tot de vraag stimuleren. Van push naar pull.   
  • We stoppen met grote landelijke mediacampagnes op televisie.     
  • Niet langer benaderen we uitsluitend een nichedoelgroep van ‘high users’, die vaak al veel bloemen en planten kopen.   
  • We stoppen met shopper activaties.   

En dat alles doen we met een helder doel voor ogen: het koesteren, versterken en laten groeien van een sector waar Nederland trots op is. Een sierteeltsector die op een steeds meer verantwoorde manier prachtige producten maakt. Bloemen en planten die de wereld iedere dag een beetje mooier maken en die bijdragen aan ieders welzijn.   

Download de flyer
Een nieuwe rol voor Bloemenbureau Holland: download hieronder de flyer in het Nederlands of in het Engels door op het beeld te klikken.

NEDERLANDS

Afbeelding
Een nieuwe rol voor Bloemenbureau Holland handout

 

 

 

 

 

ENGELS

Afbeelding
A new role for the Flower Council of Holland handout