AVV uitgelegd: naar een nieuwe inning

Bloemenbureau Holland is er voor alle ondernemers in de sector. Een onafhankelijke en collectieve financiering hoort daarbij. Per 1 januari 2024 stopt Royal FloraHolland met de inning voor onze activiteiten.

Met een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) dragen alle kwekers en handelaren bij en is er sprake van een onafhankelijke en collectieve financiering. Daarmee bevorderen en versterken we met elkaar de kracht van de sector als geheel.

De belangrijkste ins & outs

 • Aan de AVV dragen bij:
  • Nederlandse kwekers en groothandelaren, die afzetten in Europa; 
  • Buitenlandse leden van Royal FloraHolland en VGB, die afzetten in Europa; 
  • Bedrijven met een jaaromzet boven de € 100.000.
 • Onder de AVV vallen alle kwekerijen en handelsbedrijven in snijbloemen en kamerplanten. Ook over de transacties buiten Royal FloraHolland om wordt afgedragen. 
 • Aan de heffingspercentages verandert niets. Kwekers blijven 0,2% afdragen over hun omzet en voor handelaren geldt een staffel van 0,19% tot 0,06% over de inkoopwaarde. 
 • De AVV geldt voor vier jaar (2024 -2027). 
 • Inning is in handen van een extern administratiekantoor. 

De draagvlaktoets
Van 27 maart tot en met 7 april 2023 kunnen kwekers en handelaren zich via een zogenaamde draagvlaktoets uitspreken over de invoering van een AVV. Stemgerechtigd zijn directeur, eigenaren en directeuren-grootaandeelhouders. De stemming is online en wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Motivaction. Stemgerechtigden worden zoveel mogelijk rechtstreeks via mail benaderd. Heb je geen uitnodiging ontvangen, laat HIER je gegevens achter en ontvang van onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction de uitnodiging voor de stemming. Het hele proces zal ook nog door een onafhankelijke accountant (Flynth) worden gecontroleerd.

AVV in drie stappen

 • Stem mee in de online stemming tussen 27 maart en 7 april 2023. Stemgerechtigd zijn eigenaren, directeuren en directeuren-grootaandeelhouders. 
 • Daarna beoordeelt de Brancheorganisatie Sierteelt de uitslag en dient de aanvraag voor de AVV in bij het ministerie van LNV.
 • Het ministerie legt het verzoek eerst ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie, waarna de minister van LNV beslist.

Een stem voor de AVV is een stem voor een sterke sierteelt

 

Lees ook:

 

                
Maart 2023