• LinkedIn
 • Twitter

AVV uitgelegd: naar een nieuwe inning

03 maart 2023

Bloemenbureau Holland is er voor alle ondernemers in de sector. Een onafhankelijke en collectieve financiering hoort daarbij. Per 1 januari 2024 stopt Royal FloraHolland met de inning voor onze activiteiten.

Met een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) dragen alle kwekers en handelaren bij en is er sprake van een onafhankelijke en collectieve financiering. Daarmee bevorderen en versterken we met elkaar de kracht van de sector als geheel.

Afbeelding

De belangrijkste ins & outs

 • Aan de AVV dragen bij:
  • Nederlandse kwekers en groothandelaren, die afzetten in Europa; 
  • Buitenlandse leden van Royal FloraHolland en VGB, die afzetten in Europa; 
  • Bedrijven met een jaaromzet boven de € 100.000.
 • Onder de AVV vallen alle kwekerijen en handelsbedrijven in snijbloemen en kamerplanten. Ook over de transacties buiten Royal FloraHolland om wordt afgedragen. 
 • Aan de heffingspercentages verandert niets. Kwekers blijven 0,2% afdragen over hun omzet en voor handelaren geldt een staffel van 0,19% tot 0,06% over de inkoopwaarde. 
 • Alle kwekers en handelsbedrijven ontvangen een restitutie van 15% op de totale bijdrage aan Bloemenbureau Holland.
 • De AVV geldt voor vier jaar (2024 -2027). 
 • Inning is in handen van een extern administratiekantoor. 

Restitutieregeling
Invoering van de AVV heeft financiële consequenties voor bedrijven die momenteel volledig of gedeeltelijk buiten de veiling om handelen. Om de financiële overgang niet te groot te laten zijn, is besloten om alle kwekers en handelsbedrijven 15 procent restitutie te geven op de totale bijdrage aan Bloemenbureau Holland. Ook voor de bedrijven die nu volledig via RFH handelen en bijdragen.  

De draagvlaktoets
Van 27 maart tot en met 7 april 2023 kunnen kwekers en handelaren zich via een zogenaamde draagvlaktoets uitspreken over de invoering van een AVV. Stemgerechtigd zijn directeur, eigenaren en directeuren-grootaandeelhouders. De stemming is online en wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Motivaction. Het hele proces zal ook nog door een onafhankelijke accountant (Flynth) worden gecontroleerd.

AVV in drie stappen

 • Stem mee in de online stemming tussen 27 maart en 7 april 2023. Stemgerechtigd zijn eigenaren, directeuren en directeuren-grootaandeelhouders. 
 • Daarna beoordeelt de Brancheorganisatie Sierteelt de uitslag en dient de aanvraag voor de AVV in bij het ministerie van LNV.
 • Het ministerie legt het verzoek eerst ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie, waarna de minister van LNV beslist.

Een stem voor de AVV is een stem voor een sterke sierteelt


Afbeelding
De AVV-stemronde is inmiddels gesloten. Wij bedanken iedereen die heeft gestemd.

 

Lees ook:

 

                              
Update 11 april 2023