• LinkedIn
  • Twitter

Uitslag AVV-stemming bekend

24 april 2023

Brede steun voor Bloemenbureau Holland en collectiviteit
Onvoldoende stemmen vanuit de handel voor invoering AVV

De online stemming die Bloemenbureau Holland deze maand organiseerde voor de invoering van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) heeft zeer brede steun opgeleverd onder kwekers, maar onvoldoende stemmen van de handel om te worden doorgezet. 

“Vanuit de kwekers is de steun groot en overtuigend. Naast dat er meer dan voldoende stemmen zijn uitgebracht om representatief te zijn, stemde een zeer ruime meerderheid van de kwekers voor collectiviteit. Dat is absoluut heel goed nieuws”, constateert Bloemenbureau-directeur Yvonne Watzdorf. Door een te laag aantal uitgebrachte stemmen vanuit de handelsbedrijven is niet voldaan aan de criteria die vooraf door de Brancheorganisatie Sierteelt zijn gesteld, voordat een aanvraag voor invoering van de AVV kan worden ingediend bij het ministerie van LNV. 

In gesprek 
In de aanloop naar de draagvlaktoets hebben Royal FloraHolland (RFH), VGB en een aantal grotere handelspartijen zich expliciet en publiekelijk uitgesproken voor het behoud van de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. 

Afbeelding
Uitslag AVV-stemming bekend
Met de ruime meerderheid aan positieve stemmen van kwekers en de steun vanuit RFH en VGB is er bij het Bloemenbureau vertrouwen in de aankomende gesprekken over een andere vorm van financiering van de collectieve activiteiten. “Want zoveel is duidelijk: er is geen twijfel over het belang van sectorcommunicatie, consumentenpromotie en consumentenonderzoek. We gaan met elkaar in gesprek over een passende oplossing voor alle partijen. Noodzakelijk voor een sterke en toekomstbestendige sierteelt. Daarover is men het eens. Nu nog de vorm vinden die iedereen past.”

Tussen 27 maart en 7 april was het aan kwekers en handelaren om online hun stem uit te brengen over een AVV voor collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. Ruim 3.900 bedrijven ontvingen daartoe een uitnodiging van onderzoeksbureau Motivaction. Na controle op de geldigheid van de uitgebrachte stemmen en de weging naar omzetcategorieën bleek dat het aantal uitgebrachte stemmen door handelsbedrijven onvoldoende is om aanvraag van de AVV door te zetten.

Meer weten?
Voor meer informatie neem contact op met Rob Tas, relatiemanager, via info@bloemenbureauholland.nl.

 

                 
24 april 2023