• LinkedIn
  • Twitter

Derde meting effecten Covid-19 op consumptie bloemen en planten

18 augustus 2021

Bloemen en planten blijven belangrijk voor consumenten

Voor de derde keer onderzocht onderzoeksbureau Motivaction de effecten van Covid-19 op de consumptie van bloemen en planten. Dit gebeurde in juni 2021, in opdracht van Bloemenbureau Holland. Ook nu richtte het onderzoek zich op consumenten in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK). De conclusie in een notendop: consumenten vinden bloemen en planten nog steeds belangrijk. 

Opvallendste onderzoeksresultaten

Afbeelding
Covid-19 survey
Vergeleken met het tweede onderzoek eind februari 2021 zijn de opvallendste resultaten:

  • Bloemen en planten zijn nog steeds belangrijk tijdens lockdowns.
  • Er is meer waardering voor bloemen en planten in combinatie met de thuiswerkplek
  • Er worden meer bloemen en planten thuisbezorgd en bij anderen.
  • De blik op de financiële situatie van consumenten is steeds positiever.
  • De meerderheid van de respondenten koopt evenveel bloemen voor zichzelf als eind februari 2021.

Bloemen en planten belangrijk tijdens lockdowns
Motivaction vroeg aan respondenten of ze het eens waren met de stelling dat bloemen en planten de sfeer thuis een stuk prettiger maken als je zoveel thuis bent. Daarop antwoordden eind februari 62% (met betrekking tot bloemen) en 61% (met betrekking tot planten) van de ondervraagden bevestigend. In juni werd dezelfde stelling opnieuw voorgelegd en gaf 60% aan het daarmee eens te zijn, voor zowel bloemen als planten. 52% vindt dat bloemen de thuiswerkomgeving opfleuren (was 51%) en 54% vindt dat planten een positief effect hebben op thuiswerken (dat was 52%). Voor millennials is dit zelfs 65% voor planten en 59% voor bloemen. 

Bloemen en planten sfeerverhogend
Opvallend is dat de Franse en Britse consumenten vaker vinden dat bloemen de sfeer thuis verhogen (66% en 64%). Ook zeggen zij beter voor hun kamer- en buitenplanten te zorgen tijdens de crisis. Kijkend naar onze kerndoelgroep, de Aesthetic Explorer, zien we dat zij bloemen (76%) en planten (78%) sfeerverhogend vindt. Gemiddeld zijn deze cijfers 10% hoger dan vóór corona.

Meer bezorging van bloemen en planten 
Sinds de coronacrisis begon heeft 26% van de ondervraagden voor het eerst bloemen en 25% voor het eerst planten online gekocht. Een kleine stijging ten opzichte van de meting in februari. 31% liet bloemen thuis bezorgen sinds het begin van de crisis en 28% deed dit met planten. Ook dit is een lichte stijging. 27% van de ondervraagden laat vaker bloemen bij anderen bezorgen dan voor de pandemie, voor planten is dit 26%. Ook hier zien we een opwaartse lijn.

Meer thuis, meer flora en botanica

Afbeelding
Covid-19 survey
Ongeveer de helft van de ondervraagden waardeert het dat bloemisten en tuincentra thuisbezorgen, in het VK is dit zelfs 60%. 29% van de respondenten zegt vaker bloemen te kopen omdat ze meer thuis zijn (was in februari 28%) en 30% zegt dat over planten (was in februari 27%). Opnieuw zien we hier dat millennials positiever reageren dan gemiddeld. Zij bestellen vaker online en kopen dan ook meer dan gemiddeld. 

Financiële situatie consumenten
Tijdens dit derde onderzoek gaf 66% van de respondenten aan dat hun financiële situatie nog niet veranderd is. Dit is hetzelfde percentage als in februari. 66% verwacht dat de situatie de komende zes maanden ook niet verandert (tegen 65% in februari). 17% concludeert dat hun financiële situatie al achteruit is gegaan en 11% voelt aankomen dat dit de komende zes maanden het geval zal zijn (was 15% in februari). 12% ervaart een verbetering en 14% verwacht dit de komende zes maanden. De vooruitzichten zijn over het algemeen dus positiever dan eind februari.

Optimisme bij millennials 
De Franse consumenten blijven het negatiefst over hun toekomstige financiële situatie: 17% voorspelt dat hun financiële situatie de komende zes maanden verslechtert, dat was 19% in februari. Millennials in alle vier de landen zeggen bovengemiddeld vaak dat hun financiële situatie erop vooruit is gegaan (20%). En 22% denkt dat deze de komende zes maanden zal verbeteren (dat was 19%).

Financiën versus aankoop bloemen en planten
Vanuit het perspectief van de verwachte financiële situatie, zegt 63% (was 61%) van de ondervraagden evenveel bloemen te zullen kopen voor zichzelf en 66% als cadeau (was 64%). 12% van de respondenten heeft de intentie dit product vaker te kopen voor zichzelf en 11% als cadeau. Ook hier zien we verschillen tussen landen en generaties. 

Landen en generaties: de verschillen

Afbeelding
Covid-19 survey
Over het algemeen verwachten Engelse consumenten meer bloemen te kopen, zowel voor henzelf als voor anderen. Fransen daarentegen denken minder bloemen aan te schaffen. Ook interessant: mannen verwachten meer bloemen voor zichzelf te kopen dan vrouwen. En niet onverwacht zeggen millennials dat ze meer bloemen voor zichzelf (22%) dan als cadeau (20%) te kopen. Dat is meer dan de andere ondervraagde generaties. Bij kamer- en tuinplanten zien we dezelfde tendens. 

Conclusie
Een slechtere financiële situatie van consumenten kan zorgen voor een risico voor de branche. Maar we beschouwen dit risico als klein. Niet alleen vanwege de uitspraken van de respondenten, maar ook vanwege de sympathie voor bloemen en planten tijdens de coronacrisis. Uitgaven aan deze producten zijn gemiddeld niet de eerste die in moeilijke tijden worden geschrapt. Integendeel, bloemen en planten bieden dan juist vrolijkheid en positiviteit.

Uitgangspunten onderzoek
Het onderzoek van Motivaction was een herhaling van het onderzoek uit februari 2021. Het eerste onderzoek naar 'Wat doet Covid-19 met consumenten van bloemen en planten?' is uitgevoerd in oktober 2020.

Meer informatie?
Wil je meer weten over dit onderzoek en de resultaten? Mail Monique Kemperman via mkemperman@bloemenbureauholland.nl.

                   
Augustus 2021