• LinkedIn
  • Twitter

Wat doet Covid-19 met consumenten van bloemen en planten?

15 januari 2021

Januari 2021

Aan het begin van de tweede Covid-19 golf, eind oktober, begin november 2020, heeft onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van Bloemenbureau Holland, consumenten in Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland gevraagd naar het effect van Covid-19 op de consumptie van bloemen en planten.

Resultaten 
Ten tijde van dit onderzoek was Duitsland niet in lockdown en alle verkoopkanalen waren in bedrijf. Nederland ging in gedeeltelijk lockdown om besmettingen terug te dringen. Het Verenigd Koninkrijk bevond zich in de tweede, volledige lockdownsituatie. Frankrijk ging ook in de tweede volledige lockdown, waarbij alle niet-essentiële winkels werden gesloten. De meest opvallende uitkomsten van het onderzoek eind 2020 zetten we op een rijtje:

  • Bloemen en planten belangrijk tijdens thuiswerken

Afbeelding
Wat doet Covid-19 met consumenten van bloemen en planten?
60% van de consumenten geeft aan dat bloemen de woon- en thuiswerkomgeving prettiger maken, zeker nu ze meer thuis zijn. Voor planten ligt dit percentage op 50%. Van de millenials zegt zelfs 57% dat kamerplanten hun thuiswerkomgeving prettiger maken. Als we kijken naar onze kerndoelgroep, de Aesthetic Explorer, dan is dit maar liefst 75% voor bloemen en 76% voor kamerplanten. Deze cijfers zijn gemiddeld 10% hoger dan wat de consument vóór Corona aangaf. Opvallend is dat de Franse consumenten zich vaker realiseren dat bloemen de sfeer thuis verhogen (65%) en zegt beter voor haar kamer- en buitenplanten te zorgen tijdens de crisis. De Britse consumenten realiseren zich vaker dat bloemen de sfeer thuis verhogen (63%).

  • Thuisbezorgen van bloemen en planten

Ongeveer 1 op de 5 consumenten geeft aan voor het eerst bloemen en/of planten online te hebben gekocht. 27% van de consumenten heeft bloemen en planten thuis laten bezorgen sinds het begin van de crisis. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt het heel fijn dat bloemisten en tuincentra thuisbezorgen, in Frankrijk is dit zelfs 59%. 25% van de respondenten zegt, omdat ze meer thuis zijn, vaker bloemen te kopen. 47% van de Franse en eenzelfde aantal Britse consumenten geeft aan ten tijde van de crisis het fijn te vinden om buitenplanten te kopen om hun buitenruimte op te fleuren. Ook hier zien we dat, wat betreft het thuisbezorgen van bloemen en planten, de millenials positiever reageren dan gemiddeld. Zij bestellen vaker online en kopen ook meer dan gemiddeld. 

  • Financiële situatie 

Ten tijde van het onderzoek zegt 68% van de respondenten dat hun financiële situatie nog niet veranderd is en 63% geeft aan te verwachten dat die situatie de komende zes maanden ook niet verandert. 20% concludeert dat hun financiële situatie al achteruit is gegaan en 19% voelt aankomen dat dit de komende zes maanden het geval zal zijn. De Franse consumenten zijn het minst optimistisch over hun toekomstige financiële situatie: 24% van de Fransen voorspelt dat hun financiële situatie de komende zes maanden verslechterd. De Duitse consumenten daarentegen zijn het minst negatief over hun financiële toekomst: 13% verwacht dat hun financiële situatie de komende zes maanden verslechtert en 11% denkt dat deze gaat verbeteren. Ingezoomed op de millennials (geboren 1985 – 2000): zij geven meer dan gemiddeld aan dat hun financiële situatie erop vooruit is gegaan (15%) en denken dat deze de komende zes maanden verder zal verbeteren (13%). 

  • Financiële situatie en verwachte impact op aankopen van bloemen en planten

Vanuit het perspectief van de verwachte financiële situatie de komende zes maanden zegt circa 60% van de ondervraagden evenveel bloemen (zowel voor zichzelf als voor een ander) te blijven kopen en 18% geeft aan minder te gaan besteden. Daartegenover staat dat 10% van de respondenten de intentie heeft dit product vaker te kopen. Ook hier zien we verschillen tussen de landen en de generaties. Meer dan een gemiddeld aantal Nederlanders en Fransen geeft aan minder te gaan besteden, terwijl millennials de intentie hebben vaker bloemen te gaan kopen. In Duitsland en de UK lijkt de markt, ten tijde van het onderzoek, stabiel. 
Wat betreft planten (zowel kamer- als buitenplanten) zien we dezelfde tendens als bij snijbloemen. 

Vervolgonderzoek
Dit onderzoek wordt half februari herhaald om te zien in welke mate de strengere maatregelen van begin dit jaar het gedrag van consumenten verder beïnvloedt. Eind maart verwachten we die resultaten te kunnen delen.

Meer informatie?
Wil je meer weten over dit onderzoek en de resultaten, dan kun je terecht bij Monique Kemperman via m.kemperman@bloemenbureauholland.nl.