• LinkedIn
  • Twitter

Tweede meting effecten Covid-19 op verkoop van bloemen en planten

30 maart 2021

Bloemen en planten blijven relevant


Eind februari 2021 onderzocht onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van Bloemenbureau Holland voor een tweede keer de effecten van Covid-19 op de verkoop van bloemen en planten. Het onderzoek richtte zich ook nu op consumenten in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK). De conclusie? In moeilijke tijden zijn uitgaven aan bloemen en planten gemiddeld niet de eerste kosten die consumenten schrappen.

Onderzoeksresultaten

Afbeelding
Tweede meting effecten Covid-19 op verkoop van bloemen en plantenT
De meest opvallende uitkomsten van het onderzoek eind februari in vergelijking met het eerste onderzoek eind 2020 zijn:

  • Bloemen en planten blijven belangrijk tijdens lockdowns.
  • Door crisis nog altijd hoge waardering voor producten.
  • Stijging thuisbezorgen van bloemen en planten thuis en bij anderen.
  • Positievere blik op eigen financiële situatie.
  • Meerderheid respondenten koopt evenveel bloemen voor zichzelf.

We gaan hieronder dieper in op de onderzoeksresultaten.

Bloemen en planten belangrijk tijdens lockdowns
Eind 2020 vroeg Motivaction aan respondenten of ze het er mee eens waren dat bloemen en planten de sfeer thuis een stuk prettiger maken als je zo veel thuis bent. 60% was het daarmee eens. In het recente onderzoek is dieper ingegaan op het effect van bloemen en planten op de leefomgeving enerzijds en de thuiswerkomgeving. Nu geeft 62% aan dat hun leefomgeving prettiger is met bloemen en 61% vindt dat dit ook geldt voor planten. 51% geeft aan dat bloemen de thuiswerkomgeving opfleuren en 52% vindt dat planten een positief effect hebben bij thuiswerken. Voor millennials (geboren 1985 – 2000) is dit zelfs 57%.

Bloemen en planten sfeerverhogend
Als we kijken naar onze kerndoelgroep, de Aesthetic Explorer, dan is dit voor zowel bloemen als planten 77%. Gemiddeld zijn deze cijfers wel 10% hoger dan wat de consument vóór corona aangaf. Opvallend is dat de Franse en Britse consumenten zich vaker realiseren dat bloemen de sfeer thuis verhogen (67%) en ook aangeven beter voor hun kamer- en buitenplanten te zorgen tijdens de crisis. Consumenten uit Duitsland geven in verhouding wat vaker aan dat hun werkomgeving prettiger wordt met kamerplanten (57%). 

Meer bloemen en planten thuis laten bezorgen
Bijna een kwart van de consumenten zegt sinds het begin van de coronacrisis voor het eerst bloemen (23%) of planten (24%) online te hebben gekocht. Dit is een kleine stijging ten opzichte van het eerste onderzoek. 28% heeft bloemen thuis laten bezorgen sinds het begin van de crisis en 26% deed dit met planten. 25% van de ondervraagden laat vaker bloemen bij anderen bezorgen dan voor de pandemie, voor planten is dit 24%. 

Meer thuis, meer bloemen en planten

Afbeelding
Tweede meting effecten Covid-19 op verkoop van bloemen en planten
Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt het heel fijn dat bloemisten en tuincentra thuisbezorgen, in het VK is dit zelfs 61%. 28% van de respondenten zegt vaker bloemen te kopen omdat ze meer thuis zijn en 27% zegt dat over planten. Ook dat is een lichte stijging ten opzichte van eind 2020. We zien hier opnieuw dat millennials positiever reageren dan gemiddeld. Zij bestellen vaker online en kopen ook meer dan gemiddeld. 

Positiever over financiële situatie 
Op het moment van dit tweede onderzoek zei 66% van de respondenten dat hun financiële situatie nog niet veranderd is, tegen 68% eind 2020. 65% gaf aan te verwachten dat die situatie de komende zes maanden ook niet zal veranderen (tegen 63% eind 2020). 20% concludeert dat hun financiële situatie al achteruit is gegaan en 15% voelt aankomen dat dit de komende zes maanden het geval zal zijn (19% eind 2020). De vooruitzichten zijn over het algemeen dus positiever dan eind 2020.

Millennials gemiddeld optimistischer
De Franse consumenten blijven het minst optimistisch over hun toekomstige financiële situatie: 19% van de Fransen voorspelt dat hun financiële situatie de komende zes maanden verslechtert. De onderzochte groep millennials uit alle vier de landen zeggen vaker dan gemiddeld dat hun financiële situatie erop vooruit is gegaan (15%). En 19% denkt dat deze de komende zes maanden zal verbeteren (dat was 13%).

Financiën versus aankoop bloemen en planten
Vanuit het perspectief van de verwachte financiële situatie de komende zes maanden, zegt 63% (was 61%) van de ondervraagden evenveel bloemen te zullen kopen voor zichzelf en 64% als cadeau (was 60%). 11% van de respondenten heeft de intentie dit product vaker te kopen, zowel voor zichzelf als voor een ander. Ook hier zien we verschillen tussen landen en generaties. 

Verschillen tussen landen en generaties
Nederlanders en Fransen zeggen gemiddeld vaker dat ze minder zullen besteden, terwijl millennials hebben aangeven vaker bloemen te gaan kopen. Dit is hetzelfde als eind 2020. In het VK lijkt de koopintentie op het moment van dit onderzoek stabiel, terwijl we in Duitsland een kleine groei zien. Wat betreft kamer- en tuinplanten zien we dezelfde tendens als bij snijbloemen. 

Conclusie
Negatieve veranderingen in de persoonlijke financiële situatie van consumenten zorgen voor een risico voor de branche. Net als in november 2020 beschouwen we het risico echter als klein. Niet alleen vanwege het percentage van mensen die aangeven minder te gaan besteden maar ook vanwege de sympathie voor bloemen en planten tijdens de COVID-19 crisis. We zijn er nog steeds van overtuigd, misschien zelfs meer dan vorig jaar, dat de uitgaven aan deze producten gemiddeld niet de eerste zijn die in moeilijke tijden worden overgeslagen. Integendeel, bloemen en planten geven vrolijkheid en positiviteit in moeilijke tijden.

Uitgangspunten onderzoek
Het onderzoek van Motivaction was een herhaling van het onderzoek uit oktober/ november 2020. In februari, toen het huidige onderzoek plaats vond, mochten Nederlandse bloemisten hun producten voor hun winkel verkopen, tuincentra waren gesloten. In Duitsland waren de bloemisten en tuincentra gesloten, behalve in Noordrijn-Westfalen en Essen. In het Verenigd Koninkrijk waren juist de tuincentra geopend en de bloemisten gesloten. Franse consumenten, vaak gewend ‘s avonds te winkelen, moesten rekening houden met de avondklok die vanaf 18.00 uur in ging. In al deze landen was het mogelijk om online bloemen en planten te bestellen en ook was click & collect toegestaan. 

Meer informatie?
Wil je meer weten over dit onderzoek en de resultaten? Dan kun je terecht bij Monique Kemperman via m.kemperman@bloemenbureauholland.nl.

 

                     

April 2021