• LinkedIn
  • Twitter

Uitkomsten onderzoek planten op de (thuis)werkplek

05 oktober 2021

Consumenten positief over groen rondom het bureau

Het voordeel van planten op de werkplek is al wetenschappelijk bewezen. Ze zorgen voor een beter klimaat en een betere concentratie, werken geluiddempend en zijn een rustpunt voor je ogen. Maar ervaren thuiswerkers/werknemers dat ook zo? En hebben ze planten op hun (thuis)werkplek? Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht dat in opdracht van Bloemenbureau Holland, in augustus 2021. 

Aanleiding onderzoek

Afbeelding
Uitkomsten onderzoek planten op de (thuis)werkplek
Het Bloemenbureau laat regelmatig consumentenonderzoek uitvoeren en gebruikt de output voor het verbeteren van campagnes. Aanleiding voor dit onderzoek was enerzijds de Bedankt Plant-campagne en anderzijds de tendens dat steeds meer mensen planten kochten tijdens de coronacrisis. Motivaction voerde online een representatieve steekproef uit onder consumenten tussen de 18 en 70 jaar. Zij wonen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (VK). 

Thuiswerken tijdens en na de pandemie
35% van de respondenten heeft tijdens de pandemie het kantoor voor de thuiswerkplek verruild. Het verschil hierin is klein tussen de vier landen. Van alle werkende ondervraagden verwacht 38% dat ze geheel of deels blijven thuiswerken in de toekomst. Thuiswerken of een hybride vorm van werken lijkt de norm te worden waar mogelijk. 

Planten op de (thuis)werkplek
68% van de thuiswerkers heeft planten op de thuiswerkplek. De helft hiervan heeft één of twee planten, 24% heeft er drie tot vijf en 10% heeft er meer dan vijf staan. Vrouwen hebben vaker dan mannen vijf of meer planten op hun thuiswerkplek. Duitse thuiswerkers zijn de grootste plantenliefhebbers met 79%, op de voet gevolgd door de Nederlanders met 73%. In het VK (64%) en Frankrijk (56%) is het iets minder gebruikelijk om planten om je heen te hebben. 

Kantoor versus thuis
Van alle respondenten met een baan heeft 54% planten op zijn officiële kantoor. Ook dit is gebruikelijker in Duitsland (65%) en Nederland (60%) dan in Frankrijk (48%) en in het VK (43%). Groene planten (64%) zijn het populairst voor kantoor, met afstand gevolgd door bloeiende planten (32%), succulenten (24%) en cactussen (18%). Meer dan vier van de tien werknemers (43%) geeft aan graag meer planten op hun kantoor te hebben. 

Meer planten door thuiswerken
Van de respondenten die wisten dat ze voor een langere tijd thuis moesten gaan werken, zegt ruim een kwart (26%) één of meerdere planten te hebben gekocht voor hun werkplek. Ook hier zien we weer dat de Duitse thuiswerkers dat vaker deden (32%) dan de Britse (28%), de Nederlandse (24%) en de Franse (20%). Van diegenen die het komende jaar (deels) thuis blijven werken, geeft 17% aan hun thuiskantoor zeker met (meer) planten te gaan aankleden. 50% zegt dit te overwegen. 

Mooi wat planten doen
En hoe zit het met de specifieke voordelen van planten op de werkplek?

  • 70% van de ondervraagden zegt dat planten in het algemeen de sfeer verbeteren. Vrouwen zijn nog wat positiever hierover dan mannen: 75% ten opzichte van 65%. 
  • Van diegenen die (ook) op kantoor werken vindt 63% dat planten de werkomgeving verbeteren. Van de thuiswerkers geeft 60% dit aan. Bovendien realiseert 60% zich dat op het moment dat ze aan huis gebonden zijn, planten de sfeer verbeteren. 
  • 58% van de ondervraagden ervaart dat planten inderdaad hun ogen rust geven. 
  • Bijna één derde (31%) geeft aan dat planten hen helpen zich te concentreren. 
  • Ook mooi: 28% van alle ondervraagden zorgt beter voor zijn planten nu ze vaker thuis zijn en 21% geeft aan vaker planten te kopen sinds ze meer thuis zijn. 

Conclusies
Een overgroot deel van de consumenten ziet de voordelen van planten op hun (thuis)werkplek. De Duitsers zijn er het meest van overtuigd, de Britten moeten er misschien nog wat aan wennen. Maar ook in het VK herkennen grote groepen de gunstige effecten van planten. Het thuiswerken nu en het hybride werken van de toekomst lijkt kansen te bieden voor de verkoop van planten. In de Bedankt Plant-campagne besteden we ook aandacht aan de groene werkplek. Lees er meer over en ontdek de campagnematerialen.  

Meer weten?
Voor meer informatie over het onderzoek neem je contact op met Monique Kemperman, campagnemanager kamerplanten, via mkemperman@bloemenbureauholland.nl.

                  
Oktober 2021