• LinkedIn
  • Twitter

Trend Collectie lente/zomer 2021 onderzocht: de eerste resultaten

08 juni 2021

Zo oordeelde de doelgroep 

Afbeelding
Evaluatie Trend Collectie lente/zomer 2021
In maart lanceerden Mooiwatbloemendoen.nl en Mooiwatplantendoen.nl De Trend Collectie lente/zomer 2021 welke doorloopt tot en met september van dit jaar. Door onderzoeksbureau Motivaction is een kwalitatief consumentenonderzoek uitgevoerd naar de waardering en de koopintentie door deze internationale campagne. Dit onderzoek is uitgevoerd onder onze doelgroep de Aesthetic Explorer in het Verenigd Koninkrijk (VK), Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Rapportcijfers 
Deze Trend Collectiecampagne kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 7,9, waarbij Frankrijk en het VK het hoogste cijfer gaven, namelijk een 8. In Duitsland was het rapportcijfer een 7,8. Nederland drukte het gemiddelde enigszins met een 6,9. 

Koopintentie

Afbeelding
Evaluatie Trend Collectie lente/zomer 2021
Deze verdeling van cijfers zien we ook bij het peilen van de koopintentie na het tonen van de campagne. Voor de vier landen gemiddeld is dat voor bloemen 65%, voor kamerplanten 71% en voor tuinplanten 68%. Opvallend hierbij is de relatief lage score onder de Nederlandse consument. Dit wordt uiteraard onderzocht in de eind-evaluatie van deze campagne, en goed gemonitord bij de volgende Trend Collecties. De koopintentie is binnen alle landen het hoogst voor de categorie kamerplanten. 

Waardering
Genomen over de vier landen gaf 76% van de respondenten aan dat ze de campagne leuk vonden, 64% vond het persoonlijk relevant en 77% geloofwaardig. Een indrukwekkende 85% van de ondervraagden gemiddeld over de vier landen oordeelde dat de campagne gemakkelijk te begrijpen is. Wederom ‘scoorden’ de antwoorden van ondervraagde consumenten in het VK en Frankrijk het hoogst. 

Afbeelding
Evaluatie Trend Collectie lente/zomer 2021
Het merendeel van de ondervraagden is positief over de Trend Collection-campagne en vindt het goed of zelfs mooi. Enkele uitspraken van ondervraagden zijn tekenend voor deze waardering: “Het is origineel en kleurrijk. Ik houd ervan. Het is heel chique en vrolijk”. "Ik vind het geweldig. De advertenties laten duidelijk de goede kanten zien van bloemen en planten. Het zijn heel goede ideeën”. “Je voelt je thuis, ontspannen, gelukkig, tevreden - ik vind de campagne erg goed”.

Succesvol in het inspireren van de consument
Oorspronkelijk zijn de Trend Collecties ontwikkeld om publiciteit te genereren in consumentenmedia. Dat wilden we bereiken door naast het organiseren van spectaculaire PR-events ook inspirerende informatie te geven over de trend en de producten. Het afgelopen anderhalf jaar heeft ons genoodzaakt om onze focus voor deze campagne te verleggen naar de consument, wat we hebben gedaan door een Lookbook te ontwikkelen en de consument rechtstreeks te inspireren. Deze Lookbooks, gecombineerd met een uitgebreide social media strategie en samenwerking met influencers, zijn succesvol gebleken in het inspireren van de consument. Ook voor de volgende Trend Collecties zullen we daarom vooral de focus direct op de consument houden.

De campagne in een notendop

De lente/zomer Trend Collectie 2021 bestond uit achttien bloemen, kamer- en tuinplanten die naadloos passen bij de trends op het gebied van fashion, interieur en lifestyle. Gebaseerd op de Tuinbranche Trend ‘Crazy Illusions’ was de collectie als een bont sprookje vol florale en botanische verrassingen. Deze collectie brachten we door middel van een doordacht promotieplan onder de aandacht van de consument.

Wil je meedoen?
Tot en met september gaan we door met het inspireren van consumenten met de mooie producten van deze Trend Collection, zowel via social media als met onze influencer samenwerkingsverbanden. Je kunt de materiaal- en productinformatie van de Trend Collectie Lente/Zomer 2021 nog steeds gebruiken om je klanten te inspireren!. Na de zomer volgt de totale campagne-evaluatie.

Vragen?
Neem voor meer informatie over De Trend Collectie, de campagne en de evaluatie ervan contact op met campagnemanager Isabel Groot via igroot@bloemenbureauholland.nl.

           
Juni 2021