• LinkedIn
  • Twitter

Stijgende inflatie: wat gaan wij ervan merken?

05 september 2022

Onderzoek naar de invloed van inflatie op het koopgedrag van de consument

Het is al een poosje in het nieuws: de inflatie neemt toe. En een hogere inflatie betekent dat de consument minder te besteden heeft. Welk effect heeft dat op de verkoop van bloemen en planten? Marktonderzoeksbureau Motivaction zocht het voor ons uit. Ongerustheid over wat de coronapandemie zou doen met de verkoop van bloemen en planten, bleek de afgelopen jaren niet nodig. Uit de vijf onderzoeken die Motivaction voor ons deed, kwam zelfs een positief effect naar voren. Het feit dat mensen veel thuis waren en vaker thuis werkten, zorgde voor een boost in de verkoop van bloemen en planten. 

Afbeelding
Nu de pandemie iets meer op de achtergrond is geraakt, richt het onderzoek van Motivaction zich op een nieuwe ontwikkeling: de inflatie. Wat voor effect zal die hebben op wat de consument uitgeeft aan bloemen en planten? In mei 2022 was de eerste meting. 

Belangrijkste conclusies 
Het onderzoek bestond uit een representatieve online steekproef in onze vier kernlanden in de periode 11 – 20 mei. De drie belangrijkste conclusies: 

  1. De meeste consumenten verwachten dat ze de komende zes maanden minder te besteden hebben. Zij denken dan ook dat ze minder zullen uitgeven aan bloemen en planten. Ook de prijsstijgingen van bloemen en planten spelen daarbij een rol.
  2. Uitzondering op deze groep consumenten zijn de frequente kopers van bloemen en planten: de Aesthetic Explorers en de Status Seekers. Deze twee doelgroepen lijken weinig last te hebben van de inflatie. Ze geven zelfs aan dat ze de komende maanden waarschijnlijk meer of vaker bloemen en planten zullen kopen.
  3. De verwachting is dat wat de eerste groep minder besteedt ongeveer gelijk is aan wat de Aesthetic Explorers en de Status Seekers meer denken te gaan besteden. In de vervolgmeting van eind oktober wordt hierover ongetwijfeld meer duidelijk. 

Er zijn geen opvallende verschillen tussen de vier kernlanden.

Een greep uit de onderzoeksresultaten (mei 2022)

  • 55% merkt tot nu toe financieel weinig van de inflatie
  • 48% verwacht dat de eigen financiële situatie de komende 6 maanden gelijk blijft
  • 26% ervaart nu al een verslechterde financiële situatie
  • 25% rekent op een slechtere financiële situatie in de komende 6 maanden (was 22% in februari)
  • 15% ervaart juist een verbetering (was 11%)
  • 19% verwacht de komende maanden een verbetering (was 16%)

Inmiddels loopt de inflatie verder op. Eind oktober staat daarom een nieuwe meting gepland. 

Meer informatie
Wil je het volledige onderzoeksrapport inzien? Neem dan contact op met Monique Kemperman, campagne manager, via mkemperman@bloemenbureauholland.nl.

                      
September 2022