• LinkedIn
  • Twitter

Laatste meting effecten pandemie op consumentengedrag

03 mei 2022

Bloemen en planten behouden stabiele positie in huishoudens

Marktonderzoeksbureau Motivaction onderzocht in februari voor de vijfde keer de effecten van Covid-19 op de consumptie van bloemen en planten. Dit deden ze aan de hand van een online enquête in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Uit de resultaten blijkt dat consumenten verwachten vaker bloemen en planten te blijven kopen. Zelfs met de huidige onzekere financiële toekomst.

Een groen thuis (werkplek)

Afbeelding
Final survey of effects of pandemic on consumer behaviour
Door Covid-19 zagen consumenten in dat planten hun thuis(werkplek) aangenamer maken. Toen de pandemie begon, realiseerde 50% van de respondenten zich dit. Nu, twee jaar later, is dit percentage 68%. Ook voor bloemen is dit toegenomen, van 50% twee jaar geleden naar 67% nu. Bij de Aesthetic Explorers zien we zelfs een toename van 76% naar 95% voor bloemen en van 75% naar 95% voor planten. Waarschijnlijk zal dit blijven toenemen, omdat 45% van de respondenten verwacht vanuit huis te blijven werken. 27% gaat deels op kantoor en deels thuis werken.

Buiten genieten
Ook zijn meer consumenten hun tuinen en balkons mooier gaan maken met tuinplanten. Aan het begin van de pandemie gaf 40% van de consumenten aan dit leuk te vinden. In het onderzoek van februari was dit percentage gestegen naar 48%. De sterkste groei hierin zien we in Duitsland (52%), Frankrijk (53%) en het Verenigd Koninkrijk (55%). Nederland blijft hierin wat achter, op 32%.

Nieuwe onderzoeksrichting
Voor nu was dit de laatste keer dat Bloemenbureau Holland dit specifieke onderzoek liet uitvoeren. Het volgende onderzoek gaat over het effect dat de hoge inflatie en het afnemende consumentenvertrouwen hebben op de aankoop van bloemen en planten. De uitkomst is niet te voorspellen, maar in het huidige onderzoek klinken de respondenten positief. Ondanks de toekomstige financiële situatie lijken bloemen en planten niet als eerste van de boodschappenlijst te worden geschrapt.

Meer informatie
Het volledige onderzoeksrapport kan worden opgevraagd bij Monique Kemperman, campagne manager, via mkemperman@bloemenbureauholland.nl.

                  
Mei 2022