• LinkedIn
  • Twitter

Effect Covid-19 op aankoop bloemen en planten

17 januari 2022

Onderzoek toont aan: bloemen en planten blijven belangrijk

Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht in november voor de vierde keer de effecten van Covid-19 op de consumptie van bloemen en planten. Het onderzoek richtte zich op consumenten in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De conclusie? De belangrijkste kopersgroepen verwachten nog steeds vaker bloemen en planten te kopen.

Een paar opvallende onderzoeksresultaten

Afbeelding
Effect Covid-19 op aankoop bloemen en planten

Vergeleken met het derde onderzoek uit juni 2021 zijn de opvallendste resultaten:

  • Bloemen en planten blijven belangrijk tijdens lockdowns en thuiswerken.
  • Consumenten zorgen in deze periode beter voor hun kamer- en tuinplanten.
  • Online bloemen en planten kopen blijft populair.
  • Veel respondenten hebben een negatievere kijk op hun huidige en toekomstige financiële situatie.

Bloemen en planten sfeerverhogend
63% van de ondervraagden vindt dat bloemen de sfeer thuis prettiger maken (was 60%) en 61% vindt dat van planten (was ook 60%). 51% is van mening dat bloemen de thuiswerkomgeving opfleuren (was 52%) en 53% vindt dat planten een positief effect hebben op thuiswerken (dat was 54%). Voor millennials is dit zelfs 59% voor planten en 58% voor bloemen. Franse consumenten vinden vaker dan de andere nationaliteiten dat bloemen de sfeer thuis verhogen (75%). Van de Aesthetic Explorers, vindt 90% bloemen en 91% planten sfeerverhogend. Gemiddeld zijn deze cijfers 25% hoger dan vóór corona.

Meer online aankopen en bezorgen
Sinds het begin van de coronacrisis kocht 24% van de ondervraagden voor het eerst online bloemen en 26% voor het eerst online planten. 29% liet bloemen en planten thuisbezorgen. 24% van de ondervraagden laat vaker bloemen bij anderen bezorgen dan voor de pandemie, voor planten is dit 25%. Ongeveer de helft van de ondervraagden waardeert het dat bloemisten en tuincentra thuisbezorgen, in Frankrijk is dit zelfs 56%. 29% van de respondenten zegt vaker bloemen te kopen omdat ze meer thuis zijn (was in juni ook 29%) en 29% zegt dat over planten (was 30%). Opnieuw zien we dat millennials vaker online bestellen en meer kopen dan gemiddeld. 

Consumenten minder positief over financiële situatie

Afbeelding
Effect Covid-19 op aankoop bloemen en planten

Een ruime meerderheid van 66% geeft aan dat hun financiële situatie onveranderd is in vergelijking met de situatie voor Covid. 66% verwacht geen verandering in de komende zes maanden. 20% concludeert dat hun financiële situatie al achteruit is gegaan (was 17%) en 15% verwacht dat dit de komende zes maanden het geval is (was 11% in juni). 10% ervaart een verbetering (was 12%) en 11% verwacht dit de komende zes maanden (was 14%). De vooruitzichten zijn over het algemeen iets negatiever dan in juni.

Invloed financiën op verwachting aankoop bloemen en planten
Met de verwachte financiële situatie in het achterhoofd zegt 64% (was 65%) van de ondervraagden evenveel bloemen te zullen kopen voor zichzelf en 65% als cadeau (was 66%). 10% van de respondenten heeft de intentie vaker bloemen te kopen voor zichzelf (was 12%) en als cadeau (was 11%). Ook hier zien we verschillen tussen landen en generaties. 

  • Nederlanders verwachten minder bloemen te kopen, zowel voor zichzelf als voor een ander.
  • Onze belangrijkste doelgroep, de Aesthetic Explorer, verwacht niet veel verandering in hun koopgedrag.
  • Britse consumenten verwachten meer kamerplanten voor zichzelf te kopen, in de andere landen zien we deze trend niet.
  • Vooral vrouwen zeggen minder planten te willen kopen, zowel voor zichzelf als anderen.
  • Millennials blijven plantenliefhebbers en geven aan vaker planten voor zichzelf te gaan kopen, zeker ten opzichte van de andere generaties.

Conclusie
De belangrijkste kopersgroepen (Aesthetic Explorer en Status Seeker) verwachten nog steeds vaker bloemen en planten te kopen. Overige kopersgroepen geven aan minder te gaan kopen. We zien dat de minst frequente kopers minder kopen, terwijl de frequente kopers meer willen kopen. De vraag is wel of dit genoeg zal zijn om de verkopen op peil te houden. Een minder positief beeld dus dan een half jaar geleden. De impact van de omikronvariant op de consumptie is niet meegenomen in dit onderzoek. Wel zien we nog steeds dat bloemen en planten in deze coronatijd heel belangrijk blijven.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Monique Kemperman, campagnemanager kamerplanten, via m.kemperman@bloemenbureauholland.nl of +31 (0)174 72 70 26.

                  
Januari 2022