• LinkedIn
  • Twitter

Bloemenbureau Holland herziet promotieplannen

08 april 2020

We zullen onszelf opnieuw moeten uitvinden

De cijfers liegen er niet om, de marktomstandigheden zijn ongekend moeilijk. De impact van de crisis op de sierteeltsector is enorm. Dit heeft ook gevolgen voor het budget dat Bloemenbureau Holland te besteden heeft voor de promotie van bloemen en planten in de landen Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

De omzet van Royal FloraHolland is de afgelopen weken fors gedaald. Naar verwachting zal deze omzet voor de rest van het jaar ook nadelig worden beinvloed. Daardoor halveert het beschikbare promotiebudget van Bloemenbureau Holland. Afgelopen jaren hadden wij voor de promotie van bloemen en planten zo’n 16 miljoen euro te besteden. Dit jaar komt ons budget uit op rond de 8 miljoen euro, waarvan een deel al is gespendeerd aan reeds aangegane verplichtingen. We zullen dus noodzakelijkerwijze diverse activiteiten moeten schrappen. “We zullen ons voor de rest van dit jaar opnieuw moeten uitvinden. Volgend jaar willen we weer keihard aan de weg timmeren. Als we als sector op willen krabbelen, kan dat niet zonder marketing”, aldus Dennis van der Lubbe, managing director van Bloemenbureau Holland.

Impact op geplande promotieactiviteiten
Door het wegvallen van budget gaat een aantal geplande campagnes niet door. Zoals de succesvolle bloemencampagne ‘We Hebben Meer Bloemen Nodig’ waarvoor komende zomer forse mediadruk gepland was. Dat budget is er helaas niet meer. We komen dit jaar wel met een plantencampagne. Hoe de plannen voor shopper activaties eruit komen te zien, zal zich de komende tijd verder uitkristalliseren.

Inventarisatie van de behoeften van de sector

Afbeelding
Bloemenbureau Holland herziet promotieplannen
Ondanks de geringe financiële middelen blijven we ons inzetten om consumenten te verleiden om ook in deze tijden bloemen en planten te blijven kopen. We zijn met de achterban in gesprek over waar behoefte aan is. We zullen flexibel moeten zijn. We denken na hoe we kwekers en handel het best kunnen ondersteunen. Dat deden we altijd al, maar dat is nu belangrijker dan ooit.

Activiteiten
Sinds het begin van de crisis zijn we betrokken geweest bij verschillende initiatieven. Met de eind maart gelanceerde ‘Let Hope Bloom’-campagne houden we bloemen op een positieve en gepaste manier onder de aandacht van de consument in alle kernlanden. Ondertussen zijn voor de branche ook richtlijnen opgesteld voor communicatie over bloemen en planten in deze coronatijd. We beschikken over heel veel consumenteninformatie, die we graag met onze achterban willen delen. In de sierteeltactie ‘Samen tegen eenzaamheid bij ouderen’ op Goede Vrijdag vervullen we een centrale rol wat betreft de communicatie rondom het project. Binnen de sector wordt nu gesproken over het creëren van een extra moment voor moeders, omdat Moederdag eigenlijk niet optimaal gevierd kan worden dit jaar. Hierin brengen we partijen samen en waar nodig spelen wij een coördinerende rol in de opzet van de consumentencampagne.

Doen wat we kunnen
We weten dat we voor de rest van het jaar een minimaal budget tot onze beschikking hebben. Daarmee zullen we doen wat mogelijk is om er voor de achterban te zijn en te blijven focussen op bloemen en planten top of mind houden bij de consument. Ook op de lange termijn, in 2021, zal de wereld er anders uitzien. We zullen doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat consumenten bloemen en planten blijven kopen. “We moeten nu flexibel zijn met het resterende budget, maar wij kunnen de keten zeker nog supporten.”

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Dennis van der Lubbe, managing director Bloemenbureau Holland, via d.van.der.lubbe@bloemenbureauholland.nl of via 0174 72 7010.