• LinkedIn
  • Twitter

Ook handel stemt ruim voor AVV

20 februari 2024

Handelsbedrijven hebben in januari in ruime mate (74%) ingestemd met de invoering van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. Daarmee is er voldoende draagvlak onder zowel kwekers als handelaren. Kwekers stemden eerder al met 78% voor een AVV. Als ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) later dit jaar akkoord gaat, zal de AVV vanaf 1 januari 2025 van kracht zijn.

Afbeelding
Samen voor een sterke sierteelt

Met een AVV dragen alle kwekers en handelaren bij aan de collectieve marketing- en communicatieactiviteiten van Bloemenbureau Holland en versterken zo gezamenlijk de kracht en toekomst van de Nederlandse sierteeltsector. De AVV geldt voor een periode van drie jaar, van 1 januari 2025 tot en met eind 2027. Voor een volgende periode zal er weer een nieuwe draagvlaktoets moeten plaatsvinden.

Brede opkomst handel
Handelaren in bloemen en planten konden zich tot en met 28 januari uitspreken over de invoering van een AVV. Zowel in de omzet die de bedrijven vertegenwoordigen als in absolute aantallen zijn er in de drie handelscategorieën groot, middel en klein voldoende geldige stemmen uitgebracht voor het vereiste draagvlak.

Nieuwe koers ingezet
De positieve uitslag geeft ook duidelijkheid over het draagvlak voor de koers van Bloemenbureau Holland. In 2023 ontwikkelde het een nieuwe koers, die in 2024 is ingezet. Er is gestart met sectorcommunicatie gericht op het positief beïnvloeden van de publieke opinie over de Nederlandse sierteeltsector. Daarnaast blijft het Bloemenbureau de consument inspireren en informeren over de positieve effecten van bloemen en planten.

Aanvraag
Met de uitslag is er voldoende draagvlak om deze namens kwekers en handelaren over te dragen aan de BO Sierteelt. De brancheorganisatie zal de aanvraag voor de AVV vervolgens indienen bij het ministerie van LNV. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht.

Meer informatie over de nieuwe koers.