• LinkedIn
  • Twitter

Consument vindt sector nog te afwachtend rondom duurzaamheid

24 oktober 2023

Vervolgonderzoek Bloemenbureau Holland

De helft van de consumenten ziet dat de sierteeltsector werkt aan verduurzaming, maar is tegelijk van mening dat hij daarin vrij afwachtend is. Duitse en Engelse bloemen- en plantenkopers zijn daarover optimistischer dan die in Nederland en Frankrijk. Bloemenbureau Holland herhaalde het onderzoek uit 2022 en voegde daar vragen aan toe over verpakkingen en de invloed van duurzaamheidslabels en communicatie. Nieuw is ook het onderscheid tussen bloemen, kamerplanten en buitenplanten. Daaruit blijkt onder andere dat verpakkingen en de effecten van gewasbeschermingsmiddelen voor de consument de hoogste prioriteit hebben binnen alle productcategorieën.

Afbeelding
Cover_2310_BBH_Brochure_Onderzoek Consument en Duurzaamheid 2023
DOWNLOAD DE HANDOUT MET DE ONDERZOEK-HIGHLIGHTS 

Bijna 5.000 bloemen- en plantenkopers in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk namen in april en mei deel aan het online onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar uitvoerde in opdracht van Bloemenbureau Holland. Doel is om antwoorden te krijgen op uiteenlopende vragen rond duurzaamheid. Hoe kijken bloemen- en plantenkopers naar de sierteeltsector en naar de drie productcategorieën als het gaat om duurzaamheid? Wat zijn de verwachtingen en welke barrières ervaart de consument om duurzame keuzes te kunnen maken? En dit keer zijn daar vragen aan toegevoegd om meer inzicht te krijgen in de perceptie op duurzaamheid, de voorkeuren rond verpakkingen en de invloed van communicatie over bloemen en planten.

Afwachtend
Onderzocht is in hoeverre de sierteeltsector voor de consument bijdraagt aan een betere toekomst voor mens en natuur. Bloemen en planten komen beide uit op meer dan 40 procent, terwijl de meerderheid er neutraal in staat. Over de vier landen geeft de helft van de respondenten aan dat in hun ogen zowel de bloemen- als plantensector nog steeds afwachtend is op het gebied van duurzaamheid. Nederlandse consumenten zijn in vergelijking met de andere landen daarin duidelijk kritischer. Overigens vindt de overgrote meerderheid dat het aan alle schakels in de keten is om verantwoordelijkheid te nemen in duurzame ontwikkeling, inclusief de consument zelf.

Verpakkingen
Duurzame verpakkingen moeten voor de consument vooral makkelijk zijn om mee te nemen, zo blijkt. Biologisch afbreekbare materialen worden gezien als meest duurzaam, gevolgd door gerecyclede en recyclebare verpakkingsmaterialen. Voor bloemen wordt papier gezien als meest duurzaam. Voor kamerplanten geeft de consument de voorkeur aan eenvoudig recyclebare verpakkingen. Tuinplanten ziet hij het liefst in biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen.  

Communicatie
Zo’n 45 procent van de ondervraagden ziet in de communicatie met name planten voorbijkomen, tegenover 37 procent bloemen. Voor ruim een kwart heeft dat een positieve invloed op het beeld dat bestond over bloemen en planten. Communicatie rondom duurzaamheid wordt gezien door 12 procent van de ondervraagden.

Duurzaamheidslabels
Duurzaamheidslabels geven de consument vertrouwen en zijn een stimulans voor een duurzamere keuze. Zes op de tien (59%) van de ondervraagden heeft duurzaamheidslabels gezien bij het kopen van bloemen en planten. Van hen zegt 43 procent vertrouwen te hebben in het duurzaamheidslabel.

Barrières en de duurzamere keuze
Een aantal resultaten en conclusies uit het onderzoek van 2022 is nog steeds actueel. Zo blijkt dat bijna de helft van de consumenten (49% onder bloemenkopers, 46% plantenkopers) geen aandacht wil schenken aan duurzaamheid. In hun ogen moet het kopen van sierteeltproducten vooral leuk blijven.

Ook nu blijken de duurzame intenties en het feitelijke gedrag van de consument vaak nog ver uit elkaar te liggen. Zo zegt 89 procent te willen kiezen voor lokaal geproduceerde producten, terwijl 36 procent het werkelijk doet. Eenzelfde beeld bestaat er rond de meerprijs voor duurzamere producten.

Wat weerhoudt de consument ervan om de duurzamere keuze wel te maken? Onvoldoende kennis van het product, de herkomst, de impact op de omgeving en de hogere prijs worden het meest genoemd. Ook blijkt dat velen geen aandacht geven aan duurzaamheid bij de aankoop. Hierbij zijn er geen echte verschillen tussen bloemen, kamer- en buitenplanten.

Monitoren sentiment
Rond de 50 procent van de respondenten koppelt duurzaamheidsthema’s aan de sierteeltsector, waarbij de plantensector hoger scoort dan de bloemensector. Als negatieve associaties met de sierteeltsector worden in alle landen dezelfde items genoemd, al verschilt het belang per land: het gebruik van bestrijdingsmiddelen, energie, water en verpakkingen.

De onderzoeken van zomer 2022 en mei 2023 zijn jaarlijkse momentopnames. Om de ontwikkeling van het sentiment op korte termijn te kunnen volgen is Bloemenbureau Holland gestart met een tweewekelijkse monitor (sentiment tracker). Hiermee kunnen positieve en negatieve effecten van actuele gebeurtenissen voortdurend worden gevolgd. De resultaten over de eerste maanden worden nu verzameld. Eind van het jaar zal er meer inzicht zijn in de trendontwikkeling over een langere periode. Tegelijkertijd gaan we nauwlettend volgen hoe consumenten op bijvoorbeeld sociale media spreken over duurzaamheid rond bloemen en planten en de sierteeltsector. 

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderzoek kun je terecht bij Anne van der Wal via avanderwal@bloemenbureauholland.nl en Monique Kemperman via mkemperman@bloemenbureauholland.nl