Onderzoeksconclusie: enthousiaste reacties op Valentijnscampagne

Vooral bijval voor campagne in Verenigd Koninkrijk

https://www.bloemenbureauholland.nl/campagne/valentijnliefde-in-alle-mogelijke-vormen-op-mooiwatbloemendoennlRond Valentijnsdag waren de consumentenwebsite Mooiwatbloemendoen.nl en de zustersites in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gevuld met liefdevolle content gebaseerd op het thema ‘We hebben meer liefde nodig’. Met wel acht verschillende boeketrecepten voor acht soorten liefdes hielpen we de consument een handje met het uiten van hun gevoelens. Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht de waardering voor deze campagne in opdracht van Bloemenbureau Holland.

Hoog rapportcijfer
Het consumentenonderzoek vond plaats direct na afloop van de campagne. Motivaction peilde de waardering voor de video en de social media posts uit de Valentijnscampagne in de vier kernlanden: Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De doelgroep Aesthetic Explorer in deze landen gaf de campagne gemiddeld een rapportcijfer van 8,0. Met name de Britse en Franse ondervraagden waren enthousiast en gaven een 8,2.

Aantrekkelijk en relevant
81% van de doelgroep in de vier kernlanden gaf aan de campagne aantrekkelijk te vinden. De Nederlandse ondervraagden uit de doelgroep drukten het gemiddelde van 76% enigszins met 62% voor ‘Ik vind de campagne persoonlijk relevant’. Britse ondervraagden waren daarentegen het meest enthousiast over de aantrekkelijkheid en relevantie van de campagne (92%). Bij de vraag of de campagne geloofwaardig overkomt is het gemiddelde 85%. Opvallend is dat ook weer maar liefst 92% van de Britse ondervraagden dat vond. 

Aanzet tot aankoop
Van de Franse ondervraagde Aesthetic Explorers gaf 75% aan tot aankoop van bloemen te willen overgaan na het zien van de campagne en 73% van de Britse ondervraagden was dat van plan. De Duitse en Nederlandse consument blijven daarin achter met resp. 57% en 55%.

Content en social media campagne
In Nederland en Frankrijk werd de contentcampagne ‘We hebben meer liefde nodig’ aangejaagd via eigen social media kanalen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gebruikten bovendien een mix van (native en video) ads op social media. Ook werden Instagram stories ingezet om te inspireren en bezoek naar de websites te trekken. 

Meer informatie
Wil je meer weten over dit onderzoek en de resultaten, laat ons je vraag weten via info@bloemenbureauholland.nl.

 

                

April 2021