• LinkedIn
  • Twitter

Privacy Statement

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.bloemenbureauholland.nl, verder te noemen Website.
Bloemenbureau Holland is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:
Bloemenbureau Holland
Beechavenue 8
1119 PT Schiphol-Rijk
+31 (0)174 72 70 10
info@bloemenbureauholland.nl

Bloemenbureau Holland respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier en een mogelijkheid tot inschrijven tot een nieuwsbrief en specifieke berichten services. 
Via deze Website verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil Bloemenbureau Holland u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bloemenbureau Holland via onze Website. Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.
Welke gegevens verzamelen wij?
Bloemenbureau Holland verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website, of wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of een specifieke berichtenservice. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:
Voor het gebruik van het contactformulier vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:
•    Naam
•    Organisatie
•    E-mailadres
•    Telefoonnummer
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitende om uw contactaanvraag van een passende reactie te voorzien.
Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:
•    Naam
•    Organisatie
•    E-mailadres
Voor de inschrijving voor de specifieke services vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:
•    Naam
•    E-mailadres
•    Mobiel telefoonnummer

Cookies
Deze Website maakt daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor analytische doeleinden. 

Waarvoor worden de op deze website verzamelde persoonsgegevens gebruikt?
De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens die u ons verstrekt via het contactformulier alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde informatie beschikbaar te stellen.  Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief en wanneer u zich heeft aangemeld voor één van de specifieke berichten services worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de betreffende berichten.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen bij het inschrijven voor een demo worden maximaal 6 maanden bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen voor specifieke berichtenservices worden bewaard zolang deze nodig zijn voor het leveren van de dienst.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
Bloemenbureau Holland hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?
Bloemenbureau Holland zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Bloemenbureau Holland zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van verwerkers of derden-dienstverleners.
Derden-dienstverleners
Bloemenbureau Holland kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
U kunt een verzoek tot inzage in de door Bloemenbureau Holland via haar Website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar: info@bloemenbureauholland.nl. 
Dit beleid is opgesteld in april 2018 en voor het laatst gewijzigd in april 2018. Wanneer Bloemenbureau Holland wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27 april 2018.

Stel hieronder jouw voorkeur in voor het gebruik van cookies. Dan zie jij voortaan vaker informatie die voor jou persoonlijk van belang is.