• LinkedIn
  • Twitter

Segmentatieonderzoek 2018 van start

12 maart 2018

Welke gemeenschappelijke waarden hebben consumenten als het gaat om bloemen en planten? Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en VGB zoeken dit in 2018 uit.

Afbeelding
Sinds 2014 werken Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en VGB nauw samen op het gebied van consumenten segmentatie voor bloemen en planten. Het laatste volledige onderzoek dateert van 2014. De uitkomsten daarvan hebben de afgelopen jaren geholpen om juiste strategische beslissingen te nemen en om marketingbudgetten zo effectief mogelijk in te zetten. Echter, met een economische crisis die grotendeels achter de rug is, verdere digitalisering en een Brexit die voor de sector een grote impact kan hebben, is de noodzaak voor een nieuw onderzoek evident.

De drie partijen hebben daartoe afgelopen november een aanbestedingstraject gestart. Vier onderzoeksbureaus die een sterke reputatie hebben wat betreft Europese consumenten segmentatie, zijn in januari uitgenodigd om een presentatie te geven en offerte uit te brengen. Na zorgvuldige afweging is gekozen voor Glocalities, het internationale onderzoeksprogramma van Motivaction. Zij maken de segmentatie en combineren de uitkomsten van dit onderzoek met hun omvangrijke wereldwijde data waardoor onze segmentinformatie erg rijk aan inzichten wordt. Ook voorziet Glocalities in verschillende workshops om ons en onze stakeholders te leren werken met deze nieuwe segmentatie.

Glocalities krijgt de opdracht om een volledige segmentatie uit te voeren voor Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het onderzoek zal ook op regio-niveau inzichten geven. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in kwartaal 3 van 2018 beschikbaar zijn. Tevens bestaat de mogelijkheid voor belangstellenden uit de sector om segmentatieonderzoek voor een aantal andere landen tegen betaling af te nemen.

Met de keuze voor Glocalities komt er een trendbreuk in systematiek en segmentbenaming, dat voorheen door het Sinus Institut werd ontwikkeld. Een trendbreuk die onvermijdelijk was omdat er twee belangrijke verbeteringen moesten worden doorgevoerd. De leeftijdscategorie van consumenten is opgetrokken naar 70+ en de tuinplantencategorie is geïntegreerd in het onderzoek.

Wat is segmentatie eigenlijk?
Ieder mens is uniek, toch? Ja, ieder mens is uniek, maar als we kijken naar bepaalde waarden en overtuigingen dan kunnen we mensen toch groeperen naar een beperkt aantal groepjes. Deze groepjes noemen we in marketing termen ook wel segmenten. Echter, voor het ene product val je als persoon in het ‘lover-segment’ en in het andere in het ‘hater-segment’ of iets daar tussenin. Daarom is het erg nuttig om op productniveau een segmentatie te hanteren. Zo kun je consumenten optimaal bedienen, omdat je weet wat hen interesseert en motiveert om bloemen en planten te kopen.

Neem voor meer informatie contact op met...