• LinkedIn
  • Twitter

Sector promotor: ketenbreed verbinden van interesse én activatie

28 augustus 2017

Bloemenbureau Holland (BBH) zorgt door middel van generieke promotie sinds vele jaren voor het vergroten van de interesse voor bloemen en planten bij consumenten. Hiertoe ontwikkelt BBH gerichte promotiecampagnes om op die manier brede aandacht voor bloemen en planten te realiseren. Om de campagnes van BBH en de activatie naar de consument op de winkelvloer beter op elkaar aan te laten sluiten zijn in toenemende mate aanvullende activiteiten nodig. Zowel handelsbedrijven als kwekers hebben dan ook behoefte aan een raamwerk en middelen (marketingtools) om dat te kunnen bereiken.

Veranderproces
In nauwe samenwerking met handelspartijen en kwekers is daarom door het bestuur van BBH een plan ontwikkeld. Dit om een brug te slaan tussen enerzijds interesse bij consumenten blijven creëren en anderzijds het activeren en stimuleren van directe verkoop op de winkelvloer. Dit voorjaar is daarom een veranderproces gestart dat moet leiden tot een effectievere invulling van de sectorpromotie voor bloemen en planten. Met als ambitie de marketinginspanningen in de sierteeltsector op een hoger niveau te brengen.

Marketingactivatie krijgt invulling
Om te komen tot een nieuwe invulling van sectorpromotie binnen de sierteelt, wordt een sector promotor aangesteld waaronder twee uitvoeringsorganen vallen. BBH met een aangepaste werkwijze. En daarnaast een nieuw onderdeel van de sectorpromotie: marketingactivatie, zodat het vergroten van interesse én activatie met elkaar verbonden worden. In nauwe samenwerking met handelspartijen en kwekers wordt de komende periode gewerkt aan invulling van de hiervoor benodigde organisatie en het duidelijk aangeven van de noodzakelijke kaders.

Het streven is om eind 2017 een start te maken met de nieuwe organisatie waarbij generieke promotie en marketingactivatie ingezet zullen worden om de consumentenbeleving en afzet van bloemen en planten te stimuleren.
 

Voor de redactie:
Bloemenbureau Holland is een onafhankelijke stichting met als opdracht om bloemen en planten voortdurend top of mind te houden bij de Europese consument. De organisatie wordt gefinancierd door kwekers die lid zijn van Royal FloraHolland in binnen- en buitenland en door handelsbedrijven die klant zijn bij Royal FloraHolland. Op dit moment werkt BBH met een enthousiast team van rond de 14 medewerkers. Neem voor meer informatie contact op met: Boy van Droffelaar, voorzitter Bloemenbureau Holland, b.vandroffelaar@wxs.nl en via mobiel: 06-55 12 14 24.