• LinkedIn
  • Twitter

Promotiecommissie outdoor vervolgt de samenwerking met Bloemenbureau Holland

13 oktober 2022

Campagne outdoorplanten 2023

Afbeelding
Promotiecommissie outdoor vervolgt samenwerking

Ook de komende drie jaar zullen boomkwekerijproducten, balkon- en terrasplanten en eenjarige zomerbloeiers aanhaken in de collectieve promotiecampagnes van Bloemenbureau Holland. 
Op 13 oktober stemde 59 procent van de omzetwaarde over het promotieplan, waarvan 54 procent voor. Daarmee gaven ze groen licht voor het plan dat door de promotiecommissie Outdoor en Bloemenbureau Holland is ontwikkeld.

In 2019 versterkten de promotiecommissie Outdoor en Bloemenbureau Holland hun samenwerking met een gezamenlijke promotie-aanpak. De activiteiten van de Outdoor promotiegroep werden volledig afgestemd en haakten aan op de collectieve promoties van Bloemenbureau Holland.

Van Grauw naar Groen
In 2023 gaat de promotiecommissie Outdoor de campagne Van Grauw naar Groen weer ondersteunen. Onder andere door de inzet van de radiocommercials en het tv-programma De Grote Tuinverbouwing. Daarnaast worden doelgerichte PR-acties ontwikkeld en is er samenwerking met influencers in Duitsland en Nederland.

Verleidelijke shopper activaties
De promotiecommissie Outdoor van Royal FloraHolland en de marketeers van Bloemenbureau Holland stemmen de plannen met elkaar af voor de ontwikkeling van doeltreffende campagnes en verleidelijke shopper activaties op de winkelvloer. “Die intensieve samenwerking versterkt de collectieve campagne van Grauw naar Groen en zet de outdoorplanten volop in de spot lights. Het mes snijdt aan twee kanten”, constateert Isabel Groot, campagne manager bij Bloemenbureau Holland.

“Door deze ‘GO’ kunnen we weer met volle kracht vooruit”, constateert John Langeslag, voorzitter van de promotiecommissie. “Samen met het Bloemenbureau de consument blijven charmeren van ons product en zorgen dat we op zijn boodschappenlijstje staan. Dat is onze opdracht en daar gaan we voor.”

Inspelen op consumentenbehoeftes 
Bloemenbureau Holland is een stichting opgericht door de sierteeltsector met als doel consumenten te verleiden om meer bloemen en planten te kopen. De afgelopen jaren werd gewerkt aan consumentenpromotie, marketingtools, shopper activatie en het meten van effecten van campagnes. In samenwerking met kwekers en exporteurs speelt het Bloemenbureau in op consumentenbehoeftes en ontwikkelt activiteiten om deze om te zetten in aankoop van bloemen en planten. Komende jaren bouwt Bloemenbureau Holland dit verder uit in samenwerking met de sector, zodat consumenten meer gaan besteden aan bloemen en planten. 

Meer informatie
Wil je meer weten over de campagne-activiteiten voor outdoorplanten? Neem contact op met Isabel Groot, campagne manager, via igroot@bloemenbureauholland.nl.

                    
Oktober 2022