• LinkedIn
  • Twitter

Nieuwe consumentensegmenten voor bloemen en planten

11 februari 2019

In opdracht van Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en de VGB deed onderzoeksbureau Motivaction in 2018 uitgebreid onderzoek naar de consumentenwaarden op het gebied van bloemen en planten. Dit onderzoek werd uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Op basis hiervan zijn vijf nieuwe consumentensegmenten gedefinieerd. 

Bloemenbureau Holland gebruikt deze nieuwe segmenten de komende jaren voor haar communicatiestrategieën, campagnes en promoties. Ook voor kwekers en groothandelaren biedt het onderzoek waardevolle informatie voor marketingactiviteiten op de winkelvloer en in de communicatie met hun klanten.

Over het segmentatieonderzoek

Afbeelding
Segmentatieonderzoek legt gemeenschappelijke waarden, drijfveren, leefstijl en cultuur van doelgroepen bloot waardoor deze zijn te groeperen in segmenten. Door op productgroep niveau te kijken naar deze gemeenschappelijke waarden en overtuigingen is het mogelijk om unieke consumentensegmenten te definiëren voor bloemen en planten. De onderzoeksuitkomsten zijn bovendien gecombineerd met de omvangrijke wereldwijde data van Motivaction wat de consumenteninformatie verder heeft verrijkt. Het onderzoek heeft zodoende geleid tot vijf nieuwe consumentensegmenten, elk met een typerende naam, specifieke kenmerken en waarden en een beschrijving van hun belang in de consumptie van bloemen en planten. Ten opzichte van eerder segmentatieonderzoek is de leeftijdscategorie van consumenten opgerekt naar 70+ en is de categorie tuinplanten meegenomen. 

Toegang tot het onderzoek
De resultaten van het consumentenonderzoek worden door middel van een interactieve tool door de VGB en Royal FloraHolland exclusief beschikbaar gesteld aan hun leden. Zij moeten daarvoor beschikken over een Microsoft Power BI-account. Bloemenbureau Holland verstrekt geen toegang tot de tool. Kwekers kunnen via Erik van der Meijs van Royal FloraHolland toegang krijgen en groothandelsbedrijven kunnen daarvoor terecht bij Manon Velthuis van de VGB. 

Contactinformatie:
Bloemenbureau Holland    Monique Kemperman m.kemperman@bloemenbureauholland.nl 
Royal FloraHolland            Erik van der Meijs erikvandermeijs@royalfloraholland.com
VGB                                   Manon Velthuis mvelthuis@vgb.nl