• LinkedIn
  • Twitter

Meer consumenten bereiken en activeren in 2016

28 december 2015

Bloemenbureau Holland is erg verheugd dat er vanaf 2016 weer door kwekers en handelaren gezamenlijk geïnvesteerd wordt in generieke promotie voor bloemen en planten. Met een totaalbedrag van 14 miljoen euro kan Bloemenbureau Holland meer consumenten bereiken en activeren om zo de afzet van bloemen en planten in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland een positieve impuls te geven.

Meer besteding in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
Door het verhoogde budget kan de focus meer op belangrijkste markten in Europa komen te liggen. Bloemenbureau Holland heeft al een goed netwerk en aanwezigheid in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor is het rendement hoog. Van de 6 miljoen die nu door de handel wordt bijgedragen, wordt 90% direct in die drie landen besteed aan promotieactiviteiten.

Het huidige bestuur van Bloemenbureau Holland heeft goedkeuring gegeven aan de plannen om het accent vooral op Duitsland en Frankrijk te leggen. In mindere mate op het Verenigd Koninkrijk, vanwege de eenzijdige en relatief gesloten distributiestructuur en de sterke aanwezigheid directe stromen van buiten Nederland.

Gezamenlijke zeggenschap kwekers en handelaren
Het totaalbudget van 14 miljoen euro is samengesteld uit de handelsbijdrage van 6 miljoen euro en de 8 miljoen euro kwekersbijdrage, die al via FloraHolland voor de promotie van bloemen en planten bij elkaar gebracht wordt.

Kwekers en handelaren krijgen gezamenlijke en gelijkwaardige zeggenschap in het nieuwe bestuur van Bloemenbureau Holland. In de komende maanden zal het huidige bestuur worden aangepast. Daarnaast zal in de eerste helft van 2016 met een brede vertegenwoordiging van handel en productie gesproken worden over invulling van promotie voor de lange termijn.

Neem voor meer informatie contact op met:
Marc Eijsackers
+31 (0)174 72 70 10
m.eijsackers@bloemenbureauholland.nl