• LinkedIn
  • Twitter

Let Hope Bloom verovert Europese harten

19 mei 2020

Succesvolle campagne symboliseert hoop in bange dagen

In een wereld die van de ene op de andere dag op zijn kop lijkt te staan, is er behoefte aan hoop. Daarom ontwikkelden we in april, samen met bedrijven uit de sector, een internationale en hoopvolle bloemencampagne. Dat deden we in recordtijd, gericht op een brede doelgroep en via verschillende middelen. Met resultaat: de campagneboodschap #lethopebloom werd wereldwijd een symbool van hoop in bange dagen.

Hoge waardering en resultaat
De campagne was een boodschap van de hele sierteeltsector en een prachtige vorm van samenwerking. De resultaten zijn ook hoopvol. Uit kwantitatief onderzoek van Motivaction onder consumenten in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat Let Hope Bloom hoge waardering krijgt. De campagne is zeer positief ontvangen. De boodschap is veel gezien en raakte de juiste snaar bij de kerndoelgroep en kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. Maar liefst 88% van de respondenten vond de campagne mooi, 84% zei de campagne opvallend te vinden en 74% beoordeelde de campagne als persoonlijk relevant. Ook werd de campagne aantrekkelijk (85%) en geloofwaardig (88%) genoemd. Veel respondenten (69%) gaven aan door de campagne meer bloemen en planten te willen kopen, voor henzelf of anderen.

Succesvol mediaplan 
De boodschap Let Hope Bloom, tot leven gebracht in enorme bloemfiguren, sloeg breed aan. Precies zoals de bedoeling was. Door een mix van online en offline advertising bereikte de campagne een hoge impact in een korte tijd. Op social media zorgden influencers in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor een enorm bereik. Internationale kranten plaatsten de kleurrijke campagneboodschap en #lethopebloom werd wereldwijd gedeeld. In Nederland gebruikte onder andere Bas Smit, Fred van Leer en Daphne Deckers de hashtag. Beelden van de bloemfiguren bereikten zelfs de uitzending van het Eurovisie Songfestival, live te zien op 16 mei in 47 landen.

De gedachte achter Let Hope Bloom
Bloemen hebben een krachtige symboliek, een breed palet aan kleuren, soms zelfs geuren, en spreken de internationale taal van liefde en vriendschap, van dankbaarheid en van steun en troost. Én hoop. Met enorme bloemenfiguren en #lethopebloom laten we aan de wereld zien dat de bloemen er altijd voor ons zijn. 

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de campagne en de onderzoeksresultaten contact op met Dennis van der Lubbe, managing director van Bloemenbureau Holland via d.van.der.lubbe@bloemenbureauholland.nl.