• LinkedIn
  • Twitter

Kwekers en handelaren samen in het nieuwe bestuur van Bloemenbureau Holland

12 mei 2016

Vanaf 2016 wordt er, zowel door kwekers die lid zijn van Royal FloraHolland in binnen- en buitenland als handelaren die er klant zijn, weer gezamenlijk geïnvesteerd in collectieve en generieke promotie voor bloemen en planten. Ook hebben zij nu gelijkwaardige zeggenschap in het nieuwe bestuur van Bloemenbureau Holland.

Het nieuwe bestuur bestaat uit zeven leden. Namens de kwekers zijn dit: Ron Fransen (Levoplant), Peter van de Pol (Kwekerij De Pol) en Servaas van der Ven (Royal FloraHolland). Namens de handelsbedrijven: Robert Roodenburg (VGB), Mariska Foppen (Waterdrinker) en Marcel Zandvliet (Dutch Flower Group). Onafhankelijk voorzitter is Boy van Droffelaar.

Naast de drie vertegenwoordigers namens de handel, is ook kweker (en veredelaar) Peter van de Pol een nieuw gezicht in het bestuur. Voormalig bestuursleden Jan de Boer (Barendsen) en Floris Olthof (Royal FloraHolland) zijn inmiddels teruggetreden. Het Bloemenbureau is hen zeer dankbaar voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Gezamenlijke generieke promotie
Met een totaalbedrag van 14,5 miljoen euro kan Bloemenbureau Holland meer consumenten bereiken en activeren en zo de afzet van bloemen en planten in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland een positieve impuls geven. Dit budget is samengesteld uit de handelsbijdrage van 6 miljoen euro en de 8,5 miljoen euro kwekersbijdrage, die via Royal FloraHolland voor de gezamenlijke generieke promotie van bloemen en planten in 2016 bij elkaar gebracht wordt.

Expertgroep
Op initiatief van het nieuwe bestuur wordt deze zomer door experts van binnen en buiten de sector gesproken over de invulling van collectieve en generieke promotie op de lange termijn. Deze expertgroep brengt voor 1 september een advies uit aan het bestuur over de doelstellingen, strategie en het besturingsmodel van Bloemenbureau Holland vanaf 2017. Dat dit advies ook gevolgen kan hebben voor de samenstelling en bevoegdheden van het bestuur wordt niet uitgesloten. Het huidige bestuur heeft daarom de ad interim status.