• LinkedIn
  • Twitter

Henk Spoon nieuwe bestuurs-voorzitter Bloemenbureau Holland

13 juni 2018

Na 12 jaar doorpakken zwaait Boy van Droffelaar tevreden af. De nieuwe opzet van Bloemenbureau Holland is zo goed als rond met de benoeming van Henk Spoon als bestuursvoorzitter.

Afbeelding
Henk Spoon (62 jaar), partner van onder andere Brandwatch Consultancy, is per 1 juni 2018 benoemd tot bestuursvoorzitter van Bloemenbureau Holland. Hij volgt in deze rol Boy van Droffelaar op, die in zijn twaalf jaar als voorzitter daadkrachtig heeft doorgepakt om Bloemenbureau Holland door perioden van krimp en groei te loodsen. Van Droffelaar heeft altijd op een professionele en verbindende manier invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap. Spoon heeft zijn voorzitterstaken inmiddels overgenomen, is zeer ervaren in het ontwikkelen van commerciële strategieën en staat eveneens bekend als een nuchtere aanpakker.

Effectieve aanpak
Met de komst van Henk Spoon wordt het bestuur van Bloemenbureau Holland versterkt met een ervaren kracht die zijn sporen heeft verdiend op commercieel- en marketingvlak. De benoeming past binnen de nieuwe opzet van Bloemenbureau Holland. Die richt zich specifiek op de collectieve promotie van de sierteeltsector en de promotie meer te laten aansluiten op de praktijk. Dit gebeurt door naast de bekende promotiecampagnes van Bloemenbureau Holland extra shopper-activatie in te zetten. Hierdoor kan nauwer worden samengewerkt met telers en handelaren, om de consumentenbeleving en afzet van bloemen en planten nog meer te stimuleren. De benoeming van Spoon als bestuursvoorzitter past bij deze nieuwe strategie