• LinkedIn
  • Twitter

Frank Teuber verlaat Bloemenbureau Holland

01 februari 2018

Frank Teuber, Marketing Manager Duitsland, heeft besloten gebruik te maken van zijn recht op pensioen. Vanaf 1 mei 2018 zal hij gaan genieten van zijn vrijheden als pensionado.

Afbeelding
Sinds 1996 is Frank het alom gerespecteerde gezicht van Bloemenbureau Holland (BBH) in Duitsland. In die 22 jaar heeft hij BBH vertegenwoordigd en heeft hij de organisatie en de gehele sierteeltsector van onschatbare kennis over de Duitse markt voorzien.  

Ook bouwde hij gedurende deze jaren veel duurzame relaties en partnerschappen op met sectororganisaties in Duitsland, waardoor BBH in staat was effectieve campagnes uit te rollen en de verkoop van bloemen en planten te vergroten.
Helemaal stilzitten gaat Frank niet. Naast de rockband waarin hij speelt, zal hij ook een praktijk voor systemisch coaching en advies opstarten. Dit is een nieuw vakgebied binnen de organisatieleer, waar hij zowel zijn Duits-Nederlandse ervaring als zijn sector-knowhow voor kan gebruiken.