• LinkedIn
  • Twitter

Dit zijn de Tuinplanten van de Maand in 2018

15 juni 2017

Doet u mee met de campagne
In samenwerking met de productspecialisten van Royal FloraHolland is de selectie van de Tuinplant van de Maand 2018 afgerond. We vertellen u graag welke planten we volgend jaar in het zonnetje zetten, hoe de plantenlijst tot stand kwam, hoe we deze promoten en op welke manier u op de winkelvloer kunt inhaken.

Even voorstellen
Dit zijn de twaalf tuinplanten waar we in 2018 extra aandacht aan besteden.

Januari Camellia 
Februari     Wilgen (Salix)
Maart Klimop (Hedera)
April     Petunia
Mei     Groenteplanten (Paprika =Capsicum annuum); tomaat (Lycopersicon esculentum); peper (Capsicum annuum); komkommer (Cucumis sativus)
Juni Klimfruit (Framboos; braam;  bosbes, druif)
Juli     Olijfboom
Augustus Struikveronica
September Tuinpalmen (Yucca, Cordyline, Phoenix)
Oktober Vuurdoorn (Pyracantha)
November Skimmia
December Helleborus

 

Deze selectie kwam tot stand in samenspraak met Royal FloraHolland en werd getoetst bij verschillende groenkenners, kwekers en exporteurs. De selectiecriteria zijn onder andere:
•    Planten mogen een keer per drie jaar gepromoot worden
•    Een plant of plantengroep moet passen binnen de heersende trends
•    Een plant of plantengroep moet goed verkrijgbaar zijn en commercieel interessant zijn voor de gehele keten

Promotie Tuinplant van de Maand
Zoals ieder jaar zal Bloemenbureau Holland ook in 2018 de promotie van de Tuinplant van de Maand-campagne voor haar rekening nemen. Dit doen we zowel naar de vakpers als naar consumenten via reguliere PR, onze online platformen en bijbehorende socialmediakanalen. In de consumentenpromotie maken we vanaf 2018 een kleine wijziging: we pinnen de promotie niet meer vast aan een maand, maar clusteren meerdere producten voor een langere periode. Hiermee worden het meer seizoensmatige dossiers waaraan we onder andere ook trends zullen toevoegen. Deze werkwijze zorgt er ook voor dat de producten een langere periode gepromoot kunnen worden.
De tuinplantpromotie gebeurt met doorlopende content, de inzet van de Balkon- en Terrasplant 2018, tuintrends en de seizoensdossiers.

Haak aan!
Op onze site Bloemenbureauholland.nl downloadt u gratis fotomateriaal, posters en banieren. Zo kunt u op de winkelvloer extra aandacht geven aan de Tuinplant van de Maand. Ook kunt u de beelden gebruiken in uw eigen promotiemiddelen zoals op uw socialmediakanalen, website en in de nieuwsbrief.