• LinkedIn
  • Twitter

Consumentencampagnes Bloemenbureau Holland 2019 – 2020 bekend

13 november 2018

Tijdens de jaarpresentatie op 31 oktober jl. presenteerde Bloemenbureau Holland de jaarkalender 2019 – 2020 voor generieke consumentencampagnes aan haar stakeholders. De kalender toont op welke momenten er generieke consumentgerichte campagnes gepland staan voor bloemen en planten gekoppeld aan specifieke groeiplatformen.

Groeikansen benutten

Afbeelding
Groeiplatformen zijn op inzicht gebaseerde, strategische thema’s die aangeven waar groeikansen in de sierteeltmarkt liggen. Royal FloraHolland heeft samen met enthousiaste ketenpartners de groeiplatformenstrategie vertaald naar de sierteeltsector om gezamenlijk groeikansen te benutten en verkoop te stimuleren. De groeiplatformen zijn voor Bloemenbureau Holland een belangrijke basis voor de ontwikkeling van haar campagnes (en content en activaties) met als doel consumenten te inspireren vaker en meer bloemen en planten te kopen.

Naast de groeithema’s is voor een goede invulling van de kalender gekeken naar inzichten uit het recent ontwikkelde  segmentatieonderzoek, consumententrends, het concurrerende speelveld en mogelijkheden voor shopper activatie.

Momentum delen
Met het delen van de campagnekalender wil Bloemenbureau Holland ketenpartijen vroegtijdig informeren en inspireren om zo het momentum van (media-)aandacht voor campagnes, met generieke en relevante communicatiethema’s, te benutten voor gezamenlijke groeikansen en de eigen business doelstellingen.

De (door)ontwikkeling en evaluatie van consumentencampagnes wordt op basis van feiten en cijfers en in nauwe samenspraak met kwekers en handelspartijen opgepakt. Houd onze kanalen in de gaten voor meer informatie over komende campagneontwikkelingen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over groeiplatformen en wat deze voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Royal FloraHolland howtogrow@royalfloraholland.com​. Bent u een kweker en wilt u meer weten over het nieuwe consumentenonderzoek? Neem dan contact op met Simone Dussine SimoneDussine@royalfloraholland.com​. Bent u een handelaar neemt u dan contact opnemen via: Info@vgb.nl of 0297-380202