• LinkedIn
  • Twitter

Bloemenbureau Holland stelt budget positief bij voor rest 2020

06 juli 2020

“Er komen nog een paar sterke campagnes aan en we zijn klaar voor 2021.”

Na een aantal pittige maanden met sterk dalende omzetten voor de sierteeltsector, ontwikkelen de marktcijfers zich nu gunstiger. De crisis heeft een forse impact gehad, maar de verwachtingen zijn minder somber dan eerder dit jaar. Hierdoor kan Bloemenbureau Holland (BBH) het promotiebudget voor bloemen en planten in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk voor de rest van 2020 weer positief bijstellen.

Omzetverwachting Royal FloraHolland
Het promotiebudget is voor het grootste deel afhankelijk van de omzet van Royal FloraHolland, aangezien hierover een afdracht plaatsvindt. Bloemenbureau houdt de omzetverwachting continu in de gaten, in nauw overleg met Royal FloraHolland. Op basis van de laatste omzetverwachtingen is het budget in positieve zin aangepast. 

“Dit is goed nieuws voor de sector,” aldus Dennis van der Lubbe, Managing Director van BBH. “Nadat we het promotiebudget vanwege de dramatische omzetontwikkeling eerder tot 8 miljoen moesten halveren, kunnen we het nu weer met 6 miljoen bijstellen tot een totaal budget van 14 miljoen. Hierdoor is het mogelijk een aantal van de geplande campagnes alsnog uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn ‘Bedankt Plant’ in het najaar, de lancering van ‘De Trend Collectie’, diverse social- en contentactiviteiten en in samenwerking met de buitenplantenkwekers van Royal Flora Holland een campagne voor tuinplanten in Nederland en Duitsland. Ook is het Shopper activatieteam weer druk in gesprek met sectorpartijen om consumenten te verleiden om bloemen en planten aan te schaffen.”

Bloemenbureau Holland heeft niet stil gezeten
“We zijn heel tevreden dat we weer hard aan de slag kunnen met de projecten die we vorig jaar al hadden gepland. Ondanks de onzekere periode heeft het Bloemenbureau zeker niet stil gezeten. Zo speelden we een coördinerende rol in de opvallende sierteeltactie ‘Samen tegen eenzaamheid bij ouderen’. Ook rolden we in zeer kort tijdsbestek de succesvolle ‘Let Hope Bloom’ campagne uit, waar consumenten erg positief op hebben gereageerd.”

Fill the distance with beauty
Momenteel ontwikkelt BBH samen met de sector de extra campagne ‘Fill the distance with beauty’. Deze campagne motiveert consumenten in de kernlanden om meer bloemen, kamer- en tuinplanten te kopen. BBH heeft hierin een wervende rol op zich genomen door partijen te benaderen en is dan ook de verbindende factor tussen de deelnemers. De propositie en uitwerking van de campagne worden ontwikkeld in goed onderling overleg en met een financiële bijdrage van de deelnemers en van BBH. Van der Lubbe: “We hebben kortom genoeg te doen voor 2020 en staan klaar voor een vliegende start in 2021. Wij gaan er voor!”

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Dennis van der Lubbe, Managing Director Bloemenbureau Holland, via d.van.der.lubbe@bloemenbureauholland.nl of via 0174 72 7010.