• LinkedIn
  • Twitter

BBH doet aanvraag voor promotiecampagne bij EU-fonds

31 augustus 2020

Gezamenlijke aanvraag namens zes Europese organisaties

De Europese Unie (EU) heeft per 1 juli een promotienoodfonds van tien miljoen euro opgericht voor sectoren die ernstig door corona zijn geraakt. Ook de sierteeltsector valt hieronder. Bloemenbureau Holland (BBH) heeft namens zes partijen een aanvraag ingediend bij dit fonds, voor het realiseren van een gezamenlijke en internationale promotiecampagne voor bloemen en planten in 2021.

Wat houdt het fonds in?
Er is eenmalig tien miljoen euro beschikbaar: vijf miljoen euro voor een campagne in een specifiek land en vijf miljoen euro voor een internationale promotiecampagne. Het noodfonds financiert 85% van promotiecampagnes, de overige 15% moet door de indienende partij(en) gefinancierd worden. De subsidie is bedoeld voor campagnes in 2021.

Samen sterk
Meteen na 1 juli zochten nationale sierteeltpromotie-organisaties elkaar op voor een gezamenlijke subsidieaanvraag. Naast BBH bleken vijf partners bereid om te investeren: 
• Blumenbüro Österreich (Oostenrijk)
• VLAM (België)
• BAOPN (Bulgarije)
• FloraDania (Denemarken)
• Val’Hor (Frankrijk)

Met een gezamenlijke, internationale aanvraag bundelen we niet alleen onze kansen, een gezamenlijke aanvraag is complex mede door de korte inschrijfperiode en daardoor wellicht minder populair. Met onze subsidieaanvraag mikken we op een totaalbedrag van € 1,9 miljoen euro (incl. 85% EU-financiering). De campagne zal zich, naast Nederland en de vijf andere betrokken landen, ook richten op Duitsland.

BBH coördineert
De deadline voor de aanvraag, 27 augustus, zorgde voor extreme tijdsdruk. Op verzoek van alle betrokkenen heeft Bloemenbureau Holland het proces gecoördineerd en de aanvraag verzorgd. Dat gebeurde met de ondersteuning van een speciaal opgerichte adviesraad voor deze aanvraag, bestaande uit: ENA (European Nurserystock Association), Union Fleurs (International Flower Trade Association), BGI Duitsland en de Italiaanse organisaties ANCEF en ANVE. Ook VBN ondersteunde het hele proces en de aanvraag. De vijf partners werden wekelijks op de hoogte gehouden. 

Uitstekende samenwerking
“We zijn er trots op dat deze partijen zoveel vertrouwen in de expertise van het Bloemenbureau hebben”, vertelt Dennis van der Lubbe, directeur van Bloemenbureau Holland. “Zowel om met het juiste creatieve campagneconcept te komen, als om de formaliteiten van de aanvraag af te handelen. Deze rol hebben we dan ook met trots en enthousiasme opgepakt. We zijn ontzettend tevreden over de samenwerking met de partnerorganisaties, die allemaal in recordtempo de benodigde informatie aangeleverd hebben. Ook verliep de samenwerking met Royal FloraHolland voor marktanalyse en met ons media- en creatieve bureau uitstekend. Zonder de ondersteuning van Paul Ras, adviseur van Sense marketing & more, was deze aanvraag in zo’n korte tijd bovendien niet gelukt.”

Tijdlijn
De toekenning van de EU-fondsen vindt eind oktober 2020 plaats. Dan horen we of we met nóg een extra campagne de Europese consument tot aankoop kunnen stimuleren. Qua campagnecreatie is er nog niks concreets ontwikkeld, de ontwikkeling van de campagne mag namelijk pas starten na toekenning van de subsidie. Er ligt wel al een goed basisconcept voor een doeltreffende internationale bloemen- en plantencampagne. Mocht de subsidieaanvraag gehonoreerd worden, dan concretiseert BBH de campagne zo snel mogelijk in samenwerking met haar partners.

Meer informatie?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Simone Dussine, country manager Nederland via: s.dussine@bloemenbureauholland.nl