• LinkedIn
  • Twitter

Verbeter leerprestaties en sfeer in de klas

29 augustus 2023

Groene planten voor mobieltjes 

Afbeelding
Groen in de klas

Vanaf 1 januari 2024 mogen mobiele telefoontjes niet meer mee de klas in op middelbare scholen. Ze hebben een bewezen negatief effect op de schoolprestaties en de sfeer in de klas. Om daar nu alvast wat aan toe te doen, start Bloemenbureau Holland samen met medewerking van Air So Pure een actie om klaslokalen te vergroenen. Met planten in de klas voelen leerlingen en docenten zich energieker, verbetert de sfeer en neemt de concentratie toe. Ook dat wordt door onderzoek aangetoond.  

Verbeter de luchtkwaliteit 
Onderzoek van IVN Natuureducatie wijst uit dat planten een positieve impact hebben op de sfeer in de klas én de prestaties van leerlingen verhogen. De hogere luchtvochtigheid en zuurstofgehalte zorgen voor verbetering van de luchtkwaliteit in het klaslokaal en daarmee voor een betere werking van de hersenen. In een onderwijsomgeving met planten zijn zowel docenten als leerlingen creatiever en productiever. Planten in de klas komen ook het sociale klimaat ten goede. Ze zorgen voor een gevoel van kalmte waardoor stress en agressiviteit verminderen. Daarmee hebben planten feitelijk het tegenovergestelde effect van mobieltjes in de klas. 

De mobiele telefoon blijkt negatieve effecten te hebben op de taalvaardigheid en de sfeer in de klas. Kinderen worden individualistischer waardoor ze minder makkelijk contact met elkaar maken. Ook zorgt mobiel telefoongebruik voor meer agressie en een hoger risico op persoonlijkheidsstoornissen. Onderzoek toonde aan dat de leerprestaties zijn verbeterd op scholen waar mobiele telefoons nu al verboden zijn.  

Jungleklas 
Om scholen een handje helpen, wil Bloemenbureau Holland jungleklassen creëren: klaslokalen van onder tot boven gevuld met luchtzuiverende planten. Om hier kans op te maken, sturen klassen een mailtje naar klasvolplanten@gmail.com. Een foto van de klas en een korte toelichting waarom deze klas moet winnen, is voldoende. Naast de vergroening van het lokaal wint de klas ook een les over planten en verzorging en een verzorgingskit. Met het lespakket van Air So Pure kunnen ze de planten zelf onderhouden. 

Meer weten? 
Voor meer informatie over deze actie kun je terecht bij campagnemanager Gabrielle Dullaart, gdullaart@bloemenbureauholland.nl