• LinkedIn
  • Twitter

Overeenstemming collectieve communicatie sierteeltsector

11 juli 2023

Handelsbedrijven, kwekers en Bloemenbureau Holland op één lijn over toekomst sectorcommunicatie

De Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Royal FloraHolland (RFH) en Bloemenbureau Holland (BBH) zitten op één lijn over de toekomst van Bloemenbureau Holland. In april lukte het niet om draagvlak voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de financiering van collectieve communicatie via BBH te realiseren voor zowel kwekers als handel. Zowel VGB, namens de handelsbedrijven als RFH, namens de kwekers, hebben altijd aangegeven groot voorstander te zijn van collectieve communicatie voor de sierteeltsector. Daarom zijn de partijen samen met BBH in gesprek gebleven om te zoeken naar een oplossingsrichting. Er is nu overeenstemming bereikt over de vernieuwde invulling en focus van BBH en over de financiering op basis van een gelijk speelveld voor zowel handel als kwekers.

Op basis van de uitkomst van deze gesprekken heeft het bestuur van BBH besloten dat de focus van BBH verschuift naar bredere sectorcommunicatie. Daarbij gaat het niet alleen om consumentencommunicatie en -onderzoek, maar om ook gerichte communicatie over relevante thema’s in de belangrijke Europese afzetmarkten: belangrijke thema’s voor de consument en voor het maatschappelijk draagvlak. Er was al een positieve draagvlaktoets voor een AVV voor kwekers. De VGB ondersteunt nu ook de ontwikkeling van een nieuwe draagvlaktoets voor handelsbedrijven.

De komende periode gaan VGB, RFH en BBH de nadere detaillering uitwerken voor de nieuwe koers en in het bijzonder sectorcommunicatie alsmede de verdere invulling van de heffingsgrondslag. Daarna zal wederom een draagvlaktoets worden gehouden, waarna kan worden overgegaan tot een AVV aanvraag. Om deze periode te overbruggen is door de Ledenraad van RFH toegezegd de inning na 1 januari 2024 tijdelijk voort te zetten tot 1 januari 2025.