• LinkedIn
  • Twitter

Nieuwe draagvlaktoets Bloemenbureau Holland weer een stapje dichterbij

06 november 2023

Als uitkomst van een serie intensieve en constructieve gesprekken hebben vertegenwoordigers van kwekers en handel – inclusief Royal FloraHolland en VGB – en Bloemenbureau Holland overeenstemming bereikt over de financiering en inning voor de collectieve activiteiten van het Bloemenbureau tot en met 2027. Daarmee komt het indienen van een nieuwe aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring weer een stapje dichterbij. 

Inmiddels is gestart met de nodige procedurele zaken en voorbereidingen. Een definitieve datum voor de draagvlaktoets is nog niet vastgesteld. De verwachting is dat deze in januari 2024 kan plaatsvinden. Bij voldoende draagvlak zal er bij de BO Sierteelt een aanvraag worden ingediend voor een Algemeen Verbindend Verklaring per 1 januari 2025. 

In juli is reeds door de betrokkenen afgesproken dat de inning voor de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland in 2024 ongewijzigd zal plaatsvinden via Royal FloraHolland.