• LinkedIn
  • Twitter

Consument kijkt positiever naar duurzaamheid bloemen en planten

06 maart 2024

Bloemenbureau volgt sentiment onder consumenten 

Tijdens een webinar op 19 maart laat Bloemenbureau Holland zien hoe het sentiment rond bloemen en planten onder consumenten zich ontwikkelt. Sinds april 2023 wordt maandelijks gemeten hoe consumenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de impact van bloemen en planten en de sector beoordelen als het gaat om duurzaamheid. In alle vier de landen heeft de consument sinds eind 2023 een positiever beeld gekregen rond bloemen. Die van planten is gemiddeld stabiel gebleven. 

Afbeelding
Bloemenbureau Holland onderzoek Consument en duurzaamheid 2023

Hoe kijkt de consument naar duurzaamheid rond bloemen en planten? Dat was de kernvraag van de onderzoeken die in 2022 en 2023 in de vier Europese landen zijn gehouden. Om de ontwikkeling in het sentiment over een langere periode te kunnen volgen is er een zogenaamd trackeronderzoek opgezet. Maandelijks worden vragen voorgelegd aan consumenten in de vier landen.  
Welke bewegingen zijn er te zien in de totale perceptie op de sierteeltsector? Zijn er verschillen tussen jong en oud en hoe kijkt ook de niet-koper van bloemen en planten naar de producten en de sector? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de online bijeenkomst.   

Kwekers, handelaren en andere geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven en ontvangen daarna een uitnodiging met link voor deelname aan de online bijenkomst.  

Positieve trend  
Duidelijk is dat de gevoelens en opinies over duurzaamheid rond bloemen en planten in beweging zijn, in het ene land meer dan in het andere. Nederlandse en Duitse consumenten stonden na de zomer van 2023 duidelijk genuanceerder tegenover duurzaamheid rond bloemen en planten. Tussen november 2023 en januari 2024 keerde de trend en ontstond een positiever beeld. Ook in het Verenigd Koninkrijk steeg het positieve sentiment terwijl in Frankrijk de consumentenperceptie stabiel bleef.  

Ten aanzien van het beeld op de sector als geheel is in Nederland en Duitsland de neutrale groep consumenten nog steeds het grootst. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is de groep met een positieve perceptie het grootst.   

Jongeren  
Kijkend naar leeftijdsgroepen valt op dat jongeren relatief positiever over de sector zijn dan ouderen en in sinds april positiever zijn geworden. De consument blijft bezorgd als het gaat om zaken als verpakkingen en gebruik van water en bestrijdingsmiddelen. Opvallend is dat het gebruik van turf in met name het Verenigd Koninkrijk en Nederland meer de aandacht heeft van de consument. Duurzaamheidslabels worden steeds vaker door consumenten opgemerkt, gemiddeld over de vier landen van 52 naar 66 procent. De stijging in het Verenigd Koninkrijk is daarin het sterkst (van 57 naar 78 procent).   

Inschrijven voor het webinar kan hier.