• LinkedIn
  • Twitter

Groenbranche Trends 2017

Tuinbranche Nederland, Branchevereniging VHG, iBulb en Bloemenbureau Holland maken de Groenbranche Trends 2017 bekend voor de sierteeltsector. Het doel is de zichtbaarheid van ‘groen’ te vergroten bij de consument en de sector handvatten te geven om op de trends in te spelen. De trendinformatie 2017 is beschikbaar en wordt vanaf 1 januari 2017 in (internationale) consumentenmedia getoond.

Samenwerking branche organisaties
Door de aanhoudende vraag van redacties naar trends en ontwikkelingen in groen en de behoefte om als sector zoveel mogelijk als eenheid naar buiten te treden, hebben de brancheorganisaties wederom de handen ineen geslagen. Na twee succesvolle jaren van samenwerking zijn, samen met trendwatcher Aafje Nijman, de trends nu voor de derde keer vertaald naar de groenbranche. Een verhaal naar de pers op basis van gezamenlijke Groenbranche trends versterkt het verhaal. Vanuit deze gelijke basis realiseren de vier organisaties PR en andere activiteiten binnen hun eigen branche.

Zichtbaarheid groen
Met hulp van de Groenbranche Trends 2017 wordt er o.a. specifiek en nieuwswaardig beeld- en persmateriaal ontwikkeld met als doel zoveel mogelijk publiciteit te generen in de media. Dit draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van groen, zoals bloemen, planten en bloembollen, bij de consument. De ervaring leert dat de Groenbranche Trends een extra stimulans voor de media zijn om over ‘groen’ te schrijven. Naast media worden ook leden en financiers van de samenwerkende organisaties over de trends geïnformeerd, zodat zij dit kunnen toepassen bij het maken van keuzes voor bijvoorbeeld inkoop of productinnovatie.

Tijdgeest 2017
Het huidige intensieve tijdperk schudt ons wakker en onze maatschappij verandert in korte tijd ingrijpend. Langzaam dringt het besef door dat we ons gedachtegoed moeten bijstellen om onze eigen blik aan te passen. We krijgen het gevoel dat we verscheurd worden tussen onze oude denkbeelden en de nieuwe denkkaders die de wereld van ons vraagt. Het intensieve tijdperk waarin we onze gedachtegoed herzien, uit zich in drie stromingen voor de groene branche: de zoektocht naar de waarheid, opzoek naar evenwicht en de nieuwe regels van het spel. Om een goed begrip van de stijlveranderingen te krijgen zijn de  te verwachten behoefteveranderingen van de consument in kaart gebracht. Dit noemen we de tijdgeest. Die zijn vervolgens vertaald naar vier stijltrends, te weten:

Equalise,

Harmonise,

Energise en

Rebel.


Neem voor meer informatie contact op met:
Esther de Waard
e.de.waard@bloemenbureauholland.nl
+31(0)174 727 010