• LinkedIn
  • Twitter

Veel aandacht voor Van Grauw naar Groen

19 februari 2024

De campagne krijgt een steeds breder karakter, passend bij de nieuwe strategie van het Bloemenbureau Holland. Om zoveel mogelijk consumenten te bereiken wordt een breed scala aan media-activiteiten en –kanalen ingezet. De boodschap is helder: een groene leefomgeving bevordert de eigen mentale en fysieke gezondheid en de leefbaarheid in de wijk. Bloemenbureau werkt in de campagne nauw samen met de promotiegroep Outdoor van Royal Floraholland.

Afbeelding
Van Grauw naar Groen

De campagne krijgt een steeds breder karakter, passend bij de nieuwe strategie van het Bloemenbureau. Om zoveel mogelijk consumenten te bereiken wordt een breed scala aan media-activiteiten en –kanalen ingezet. De boodschap is helder: een groene leefomgeving bevordert de eigen mentale en fysieke gezondheid en de leefbaarheid in de wijk.

Multimediaal
Om de zichtbaarheid van de buitenplantencampagne te vergroten wordt samengewerkt met verschillende consumentenmedia. Zowel print, tv, radio en online worden ingezet om de boodschap ‘Van Grauw naar Groen’ uit te dragen. In korte animaties wordt het verschil krachtig duidelijk tussen een pand zonder en met buitengroen. Vanaf het voorjaar tot de zomer worden de publicaties gecombineerd met gerichte PR-activiteiten en influencersamenwerkingen. Vanaf september ligt de focus op de najaarsaanplant.

NK Tegelwippen
Op 21 maart krijgt Van Grauw naar Groen een extra impuls. Dan vindt de aftrap plaats van het NK Tegelwippen 2024. Tot en met 31 oktober strijden bewoners en gemeenten om de eer. Een competitie die heel goed aansluit bij de boodschap rond buitenplanten. Immers: tegels vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, is letterlijk Van Grauw naar Groen. Een vergroening die Nederland een stuk prettiger maakt voor mens en dier. Klimaatbestendiger, beter voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier! Daarom gaan de promotiegroep Outdoor en Bloemenbureau Holland nog intensiever samenwerken met de organisatie. Om te beginnen rondom de opening van het NK in het tv-programma de Grote Tuinverbouwing in de uitzending van 23 maart.

Radio commercials
Ook dit jaar is Van Grauw naar Groen te horen in een serie radiocommercials op een aantal populaire zenders. In de korte radiocommercial wordt opgeroepen om je leefomgeving, hoe klein ook, te vergroenen. Consumenten worden nadrukkelijk aangesproken om buitenplanten te kopen voor de eigen tuin, balkon of openbare ruimte.

Please accept marketing-cookies to watch this content.

Von Grau zu Grün
Ook in Duitsland krijgt de campagne Von Grau zu Grün in 2024 een vervolg. In persberichtgeving en in samenwerking met consumentenbladen worden de thema’s nog eens duidelijk neergezet. Online in berichtgeving met de korte animaties die het resultaat van vergroening laten zien.

Download de Van Grauw naar Groen-Toolkit
Ook
dit jaar is er de Van Grauw naar Groen-Toolkit. In dit pakket zitten verschillende materialen, zoals campagnebeelden, banieren, posters en social posts met bijpassende teksten in het Nederlands, Engels en Duits.

- De toolkit kan vanaf 26 februari HIER gedownload worden.
- De campagne start op 15 april Nederland en Duitsland.