Webinar Trends 2021 geslaagd

Trendwatcher Aafje Nijman gaf op 19 mei aan onze stakeholders een, zoals we van haar gewend zijn, gedetailleerde en inspirerende vooruitblik op de trends en ontwikkelingen voor het komende jaar en hoe de sierteeltbranche daarop kan inspelen.

Het was even wennen om de Groenbranche Trends 2021 presentatie dit keer via een webinar te laten plaatsvinden. Maar de spontane reacties na afloop van de kleine honderd toehoorders waren heel positief. 

Stijltrends
Elk jaar stelt Aafje Nijman van Bureau Nijman + Van Haaster in samenwerking met Tuinbranche Nederland, IBulb en Bloemenbureau Holland stijltrends voor de sierteelt vast. Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen die al gaande waren, raken in een stroomversnelling. Samen met niet-traditionele denkwijzen zorgen ze voor een nieuwe tijdgeest. Dat het effect van de coronacrisis en de onverwachte uitdagingen die het bracht daarin doorklinkt, staat buiten kijf. Deze veranderende tijdgeest leidt ook tot veranderende consumentenbehoeften. Niet alleen voor producten en merken maar ook op het gebied van bloemen, planten en tuinen. Al deze kennis vormt de basis voor de Groenbranche Trends 2021. We verwachten de sector hiermee handvatten te geven om klanten en stakeholders ook in 2021 te inspireren en te motiveren.

Change Reaction
Groenbranche Trends 2021: webinarAafje omschrijft de tijdgeest 2021 als ‘Change Reaction’. We zitten middenin het veranderingsproces dat we vorig jaar in de trendvisie ‘Irresistable’ al beschreven. In 2021 zullen de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar worden. De overgang naar de nieuwe situatie verlangt dat we actie ondernemen en voor een betere toekomst, onze gewoontes aanpassen. Veranderen lijkt het devies. Haaks daarop staat dat veel mensen het goed hebben en daarom bepaalde verworvenheden niet op het spel willen zetten. Het is daarom echt belangrijk dat veranderingen in onze maatschappij leiden tot een verbetering van de levenskwaliteit. Vier waardetrends geven richting aan deze (algemene) tijdsgeest: Keep it Mankind, Revise the Moral, Take a Stand en Pick your Cherries.

Meer weten?
Binnenkort besteden we op onze website uitgebreider aandacht aan de Groenbranche Trends 2021. Wil je nu toch al meer weten, neem dan contact met ons op via info@bloemenbureauholland.nl.