Voorbereidingen voor extra bloemen- en plantencampagne in volle gang

We zijn volop bezig met de voorbereidingen van een extra consumentencampagne rondom bloemen en planten die we samen met een brede coalitie van vertegenwoordigers uit de sector in het najaar willen uitrollen. 

Het eerste campagneconcept is inmiddels gepresenteerd en wordt deze weken verder uitgewerkt in overleg met de betrokken partijen. Het is een veelbelovende boodschap om bloemen en planten in de spotlight te zetten na een periode van corona. Tijdens deze crisis zijn er veel momenten waarop we niet samen kunnen zijn. Dat raakt iedereen. Bloemen en planten staan voor verbondenheid en voor aandacht en hebben de positieve eigenschap de connectie tussen mensen te benadrukken. Dat is de basis voor deze nieuwe campagneboodschap gericht op consumenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Participeren in deze campagne nog steeds mogelijk
Inmiddels hebben zich maar liefst ruim 30 enthousiaste en toonaangevende vertegenwoordigers van de sierteeltsector aangesloten bij dit initiatief. Deelnemers en geïnteresseerden zijn o.a. diverse veredelaars, kwekers, handelsbedrijven, Royal FloraHolland, VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel, Glastuinbouw Nederland en AIPH. Er is veel bereidheid om samen in een campagne voor bloemen en planten te investeren. Het doel is om de krachten te bundelen en versnippering tegen te gaan. Het is belangrijk dat alle deelnemers achter het plan staan - deze extra campagne wordt mede gefinancierd door de betrokken stakeholders. De voorbereidingen zijn in volle gang maar participatie door kwekers, handelsbedrijven en andere geïnteresseerde partijen is nog steeds mogelijk en heel welkom. 

Meer weten?
Heb je interesse om je bij deze brede sierteeltcoalitie aan te sluiten, een bijdrage te leveren of gebruik te maken van deze campagne? Neem dan contact op met Simone Dussine, countrymanager Nederland van Bloemenbureau Holland via s.dussine@bloemenbureauholland.nl