• LinkedIn
  • Twitter

‘Verduurzaming is een ontdekkingsreis en randvoorwaarde voor consumentenvertrouwen’

17 juli 2023

Anne van der Wal is onlangs begonnen als duurzaamheidsmanager bij Bloemenbureau Holland om de sector en de consument dichter bij elkaar te brengen. Ze merkt op dat veel ondernemers al veel investeren om de sector te verduurzamen. Het probleem is echter dat het lastig blijkt om de consument hierover goed te informeren en te bereiken. Anne wil namens Bloemenbureau Holland daarbij ondersteuning bieden, zodat de duurzaamheidsplannen van de sector ook bij de consument terechtkomen.

Afbeelding
Bloemenbureau Holland Anne van der Wal

Bloemenbureau Holland als schakel tussen consument en sector
“Gelukkig is de sector erg open en bereid om nauw samen te werken wat het proces bevordert en noodzakelijk is om de consument te bereiken. Ook zien ondernemers de noodzaak om bedrijfsgerichte veranderingen door te voeren, zodat ze kunnen voldoen aan de veranderende maatschappelijke verwachtingen. Bloemenbureau Holland heeft hier een unieke rol in als schakel tussen de consument en de sector. Enerzijds kunnen we in onze consumentencampagnes en communicatie vertellen waar we als sector aan werken op het gebied van duurzaamheid. Anderzijds, kunnen we op basis van de verkregen consumenteninzichten ondernemers in de sector informeren en ondersteunen”, constateert Anne van der Wal. 

Sentimentonderzoek bij consumenten
Om de laatste consumenteninzichten te verkrijgen, voert Anne van der Wal namens Bloemenbureau Holland geregeld verschillende onderzoeken uit. Deze consumenteninzichten bieden met name inzicht in de kennis rondom duurzaamheid van de sector. Onlangs heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden op het eerdere onderzoek van 2022. Deze keer is er ook onderscheid gemaakt tussen bloemen, kamerplanten en buitenplanten. Dit was een wens vanuit de sector. De onderwerpen die extra aandacht hebben gekregen in het vervolgonderzoek zijn:

Afbeelding
Verpakkingen

1. Verpakkingen
2. Duurzaamheidslabels
3. Het effect van communicatie over bloemen en planten op de beeldvorming bij consumenten

De vertaling van de resultaten en de specifieke inzichten per land zijn binnenkort beschikbaar.

Rondetafelsessies met ondernemers
Niet alleen het sentiment van de consument, maar ook die van de ondernemer wordt constant gepeild. Om dit zorgvuldig te doen, zijn er de afgelopen periode diverse rondetafelsessies georganiseerd met kwekers. Tijdens deze sessies is gesproken over de impact van verduurzaming op de maatschappij en op het ondernemerschap. Via deze sessies wil Bloemenbureau Holland consumenteninzichten delen zodat ondernemers geholpen worden met hun bedrijfsvoering. Anne licht toe: “We willen bovenal ondernemers helpen met het delen en begrijpen van de prioriteiten die leven bij de consument, zodat zij deze kunnen doorvertalen naar hun eigen bedrijf. Over de precieze invulling daarvan zijn we voortdurend in gesprek met de sector, met kwekers en handelaren.”

Internationale workshops
Na de zomer starten we met het organiseren van internationale workshops. Hierbij zullen de belangrijkste consumenteninzichten gepresenteerd worden aan ondernemers. Volgens Van der Wal is het belangrijk dat deze onderlinge kennisdeling en uitwisseling continu blijft plaatsvinden: “Uiteindelijk is verduurzaming een gezamenlijke ontdekkingsreis en een voorwaarde voor het consumentenvertrouwen”.

Lees ook:
Consument en duurzaamheid