Vacature nieuw bestuurslid Bloemenbureau Holland

Vanwege het aflopen van een zittingstermijn is Stichting Bloemenbureau Holland op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Bloemenbureau Holland
Bloemenbureau Holland (BBH) verzorgt (inter-)nationale marketingcampagnes met bloemen en planten in de hoofdrol. Hiermee zorgt zij ervoor dat bloemen en planten bovenaan het boodschappenlijstje staan van consumenten. 

Doel en samenstelling bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit 8 bestuursleden: 1 onafhankelijk voorzitter, 1 bestuurslid uit de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten), 1 vanuit Royal FloraHolland, 2 bestuursleden vanuit de kwekersbranche en 2 vanuit de handel. Het enige uitvoerende bestuurslid is de algemeen directeur van Bloemenbureau Holland. Een bestuurslid neemt zitting op persoonlijke titel. 

De belangrijkste taken zijn:
•    het ontwikkelen van het strategische kader voor het Bloemenbureau 
•    toezicht houden op de organisatie 
•    de doelstellingen van het Bloemenbureau helpen realiseren

Dit gebeurt met inachtneming van de belangen van de hele sierteeltsector waarbinnen BBH opereert. Het bestuur vergadert minstens 8 x per jaar.

Profiel bestuurslid
We zijn op zoek naar een kandidaat die zich herkent in het volgende profiel: 
•    Kan de belangen en ambitie van BBH extern uitleggen en verdedigen
•    Maakt het eigen bedrijfsbelang ondergeschikt aan het algemeen belang van BBH
•    Levert een duidelijke bijdrage aan de verdere professionalisering van het bestuur als team
•    Komt uit de sierteeltsector, afkomstig uit de handel, bij voorkeur uit een bedrijf met grote focus op planten
•    Opereert op directie- / senior managementniveau
•    Heeft gevoel voor ondernemerschap
•    Brengt zo mogelijk bestuurlijke attitude en ervaring mee
•    Is een verbindend persoon, bouwt bruggen tussen verschillende belangen en visies
•    Heeft een constructief-kritische houding

Gezien de optimale samenstelling van het bestuur nodigen wij vooral vrouwen uit om te reageren.

Reageren
Geïnteresseerden kunnen hun motivatie en cv mailen naar Ines van Dijk 
(i.van.dijk@bloemenbureauholland.nl). Vermeld in de onderwerpregel graag ‘Vacature nieuw bestuurslid’. Mochten er vragen zijn, mail deze dan ook naar Ines

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.