• LinkedIn
  • Twitter

Ons Franse wetenschappelijke onderzoek over de voordelen van bloemen

26 juni 2024

Welzijn, geluk en emoties: bloemen, de nieuwe vrienden van stedelingen

Afbeelding
Flower Effect

Nu het streven naar welzijn een belangrijke zorg in onze samenleving is geworden, heeft ons Franse consumentenplatform Lajoiedesfleurs.fr in samenwerking met twee Franse onderzoekers een wetenschappelijk onderzoek* uitgevoerd om de impact van snijbloemen op het welzijn van Franse stedelingen te meten. Uit het onderzoek blijkt dat snijbloemen een significante impact hebben op het welzijn, geluk en de emoties van stedelingen. Ter gelegenheid van de Wereldwijde Week van het Welzijn, die deze week plaatsvindt van 24 tot 30 juni, onthullen we de resultaten van dit baanbrekende onderzoek dat zich richt op de effecten van bloemen in huis.

Een Franse studie over welzijn en bloemen… een primeur!
Hoewel er veel studies over bloemen bestaan, was het effect ervan op het welzijn van stedelingen nog nooit onderzocht. Lajoiedesfleurs.fr heeft, voor het eerst in Frankrijk, deze experimentele studie geïnitieerd in samenwerking met twee onderzoekers in de sociale wetenschappen, Magali Trelohan en Jordy Stefan.

De steekproef, bestaande uit stedelingen (inwoners van steden met meer dan 20.000 inwoners), werd verdeeld in twee groepen: een experimentele groep van 55 individuen die boeketten bloemen thuis ontvingen en een controlegroep van 71 individuen die geen bloemen ontvingen. Ze kregen een vragenlijst met een welzijnsmeting, een geluksmeting en een emotiemeting. Alle metingen werden volledig uitgevoerd met behulp van tests die voldoen aan internationale normen en wetenschappelijk gevalideerd zijn, om de betrouwbaarheid en geldigheid van de resultaten te garanderen.

Wat hebben we geleerd?

1. Bloemen thuis, een echte boost voor welzijn

Afbeelding
Flower Effect

De resultaten van het onderzoek tonen een significant verschil tussen de "bloemen"-groep en de controlegroep op verschillende indicatoren van welzijn. De deelnemers van de "bloemen"-groep toonden een significant hoger niveau van welzijn.

Op een schaal van 1 tot 5 voelde de "bloemen"-groep zich

· optimistischer over de toekomst (+0,77 punten)

· blijer (+0,65 punten)

· meer ontspannen (+0,55 punten)

Hoewel het geven van bloemen een teken van sociale verbondenheid is, beïnvloedt het hebben van bloemen thuis ook ons gedrag in de samenleving. Het onderzoek onthult dat bloemen een gunstig effect hebben op onze sociale interacties en dus op ons algemeen welzijn.

De deelnemers van de "bloemen"-groep

· toonden meer interesse in anderen (+0,45 punten)

· voelden zich dichter bij anderen (+0,45 punten)

· ervoeren meer zelfvertrouwen (+0,45 punten)

2. Bloemen, bronnen van geluk

Afbeelding
Flower Effect

Omdat men zegt dat geluk in de kleine dingen van het leven zit, maken uiteraard ook bloemen daar deel van uit. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat stedelingen die bloemen in hun dagelijks leven integreren, een hoger niveau van geluk ervaren.

Op een schaal van 0 tot 10 voelden de deelnemers van de "bloemen"-groep zich over het algemeen gelukkiger dan de controlegroep (+13,88 punten)

· items met betrekking tot geluk met +15,63%

· items met betrekking tot ongeluk met -7,02%

3. Bloemen kalmeren ons en maken ons positiever

Afbeelding
Flower Effect

Bij het zien van een boeket worden alle zintuigen geprikkeld. Het is als het ware een natuurlijke gemoedsregelaar met positieve effecten op de emotionele gezondheid. De resultaten van het onderzoek tonen significante verschillen tussen de "bloemen"-groep en de controlegroep wat betreft de ervaren emoties.

Op een schaal van 1 tot 5 voelde de "bloemen"-groep zich

· gelukkiger (+0,46 punten)

· tevredener (+0,37 punten)

· enthousiaster (+0,35 punten)

· affectiever (+0,31 punten)

· welwillender (+0,23 punten)

· minder geïrriteerd (-0,49 punten)

· minder nerveus (-0,46 punten)

· minder vermoeid (-0,43 punten)

· minder verdrietig (-0,42 punten)

· minder melancholisch (-0,38 punten)

Nu het streven naar welzijn een voortdurend streven is geworden, zowel in de privé- als de professionele sfeer, biedt dit onderzoek ons een nieuw perspectief op de kracht van bloemen. Zo zorgen ze voor positieve emoties, zijn ze een boost voor het welzijn en een sleutel tot geluk.

Communicatiecampagne rondom Flower Effect
Om de consument bewust te maken van alle positieve effecten van bloemen, is onze internationale bloemencampagne gestart met in elk land een eigen PR-aanpak rondom het Flower Effect. In Frankrijk deden we daarom dit unieke onderzoek en delen we de resultaten daarvan actief met diverse consumentenmedia via dit persbericht om redactionele aandacht te verkrijgen. Op basis van dit onderzoek is een persbericht opgesteld. Het bereik omvat ook populaire wetenschappelijke tijdschriften.

Er zal een artikel verschijnen in Le Parisien Weekend, zowel in de papieren versie (2,5 miljoen lezers) als op de website LeParisien.fr. En een samenwerking met Do it in Paris (166.000 volgers) zorgt ervoor dat dit onderzoek wordt opgenomen in een artikel over neurowetenschap en het positieve effect van schoonheid en geuren op de geest.

Een samenwerking met influencers is opgezet. Drie influencers met een groot en interessant publiek zullen in stories en reels vertellen over het effect dat bloemen op hun geest en emoties hebben om zo de boodschap van het positieve effect van bloemen over te brengen.

*Onderzoek "Effect van snijbloemen op welzijn, geluk en emoties" door Lajoiedesfleurs.fr met Magali Trelohan, Universitair docent in Social Marketing en Jordy Stefan, onderzoeksmedewerker in Sociale Psychologie