• LinkedIn
  • Twitter

Naar een toekomstbestendige sector: hoe behalen we ons doel?

25 maart 2024

Om naar een toekomstbestendige sector toe te werken, zullen we vooral thema’s onder de aandacht brengen die voortkomen uit pijlers die de consument aangeeft belangrijk te vinden in relatie tot het imago van bloemen en planten. En geven we kwekers en handelaren een gezicht door het delen van inspirerende verhalen.

Afbeelding
naar een toekomstbestendige sector

We doen dat altijd vanuit een trots en positief gevoel. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, maar moeten we vooral samen doen. Door onze communicatie meer met elkaar af te stemmen, kunnen we ook betere afspraken maken over hoe we over bepaalde thema’s communiceren. Het is dan wel belangrijk om te weten hoe consumenten over onze sector denken en welke thema’s zij belangrijk vinden. Hier zullen we regelmatig onderzoek naar doen. Deze onderzoeksresultaten zullen we dan ook delen en vertalen naar relevante thema’s.

Op basis van de nulmeting zijn de communicatiethema’s voor 2024 welzijn, verduurzaming en de kweker een gezicht geven.

We vragen je om ons te helpen groeien in onze nieuwe rol en invulling te geven aan de strategie om het imago van onze prachtige producten; bloemen en planten en daarmee de sector te versterken. Het is een reis, die we graag samen maken.

Imago-onderzoek: de eerste resultaten
Als eerste aanzet hebben we een nulmeting gedaan onder consumenten over het imago van bloemen en planten. We weten nu welke thema’s consumenten belangrijk vinden die het beeld van onze sector bepalen.

We kiezen de prioriteiten en thema’s waarover wij communiceren dan ook op basis van dit onderzoek en uiteraard ook op basis van onze kennis van de consument. Er zijn ook thema’s die op dit moment niet relevant zijn voor de consument. Vaak zijn dit thema’s die dichter bij andere partners in de sector liggen met andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld de politiek. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op alle thema’s nauwgezet, daarbij zijn we ook deels afhankelijk van de informatie die we vanuit allerlei marktpartijen ontvangen. 

We gaan het imago-onderzoek regelmatig herhalen. En we gaan het onderzoek verder uitbreiden naar niet-kopers van bloemen en planten zodat we een beter beeld krijgen hoe deze groep consumenten over onze sector denkt. Op die manier kunnen we een volledig beeld van de sector geven en kunnen we anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende percepties bij de consument. Met als uiteindelijke doel om hier op de juiste manier met onze communicatie op in te spelen.

Welke activiteiten hebben we inmiddels al opgepakt? 

Afbeelding
Kijkje in de kas

1. Nieuwe communicatiestrategie: kwekers en handelaren een gezicht geven
De thema's; welzijn, verduurzaming en de kweker een gezicht geven nemen wij mee in onze verhalen en content. Op die manier proberen we te inspireren en informeren en delen we tegelijkertijd de belangrijkste thema’s op een manier die voor consumenten aantrekkelijk blijft.

2. Gestart met samenwerking met verschillende netwerkpartners
We werken nauw samen met verschillende netwerkpartners in de sierteeltsector, zoals met de stuurgroep die sector breed het narratief ontwikkelt voor de glastuinbouw en de communicatiegroep die sector breed elkaar weet te vinden bij crisiscommunicatie. We hebben regelmatig contact met de versnellersgroep van de kwekers en van de handel. Ook zijn we in gesprek met de communicatiewerkgroep van de VGB. Daarbij maken we onder andere afspraken over hoe we binnen de sector onze communicatie met elkaar kunnen afstemmen.

3. Delen van kennis en informatie via onze kanalen
We stellen deze landingspagina open voor alle relevante informatie die we met elkaar kunnen delen ten behoeve van een toekomstbestendige sector.

4. Actiever hulp aanbieden bij communicatieadvies
In de toekomst willen we actiever hulp bieden aan onze partners bij communicatiebehoeften. We helpen bijvoorbeeld door persberichten, statements of interviews tegen te lezen. Ook kunnen we workshops geven over bijvoorbeeld contentcreatie en deelbare content ter beschikking stellen via onze kanalen.

5. Gestart met pilot social listening
Recentelijk zijn we gestart met een pilot social listening over relevante thema’s in de sierteeltsector. Op die manier krijgen we een beeld van de reacties van consumenten op berichten in de media en de mogelijke invloed daarvan op het imago van bloemen en planten.