• LinkedIn
  • Twitter

Danny van Uffelen: “De gehele sector heeft baat bij eenduidige duurzaamheidscommunicatie.”

17 juli 2023

Bloemenbureau Holland heeft onlangs twee rondetafelsessies over duurzaamheid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten stonden duurzaamheidskwesties en sectorverduurzaming op de agenda en sloten zowel planten- als bloemenkwekers aan. Ook de maatschappelijke rol van de sierteelt en onderwerpen als certificering en innovaties kwamen aan bod. Een van de deelnemers was Danny van Uffelen, marketingmanager bij Chrysantenbedrijf Zentoo.

Afbeelding
Bloemenbureau Holland Danny van Uffelen

De zoektocht naar sectorverduurzaming is gestart met het formuleren van een ambitie. Van Uffelen legt uit: “Samen met een telersvereniging van 14 kwekers zijn we al meer dan een jaar bezig om concrete duurzame stappen te zetten en te ontdekken wie en wat we daarvoor nodig hebben. We onderzoeken welke stappen haalbaar zijn, hoe we van elkaar kunnen leren, hoe we kunnen samenwerken met leveranciers en klanten, en hoe we dit vervolgens naar buiten kunnen uitdragen. Uiteindelijk heeft de gehele sector baat bij eenduidig duurzaamheidsbeleid en -communicatie.”

Sectorbelang voorop
De juiste route in deze zoektocht naar verduurzaming is allesbehalve eenvoudig. “Het draait niet alleen om de succesverhalen van individuen, maar om de sector als geheel. Samenwerking is daarbij essentieel, want het gaat om de beeldvorming bij de consument en in de samenleving”, constateert Van Uffelen. 

De uitnodiging van Bloemenbureau Holland kwam dan ook als geroepen. Tijdens de Ronde Tafel werd duidelijk dat er behoefte is aan een gezamenlijke aanpak van duurzaamheidscommunicatie. Op die manier kan de versnippering van boodschappen voorkomen worden. Het Bloemenbureau kan hierbij een unieke rol spelen door vaste communicatiethema's te ontwikkelen zodat die gedeeld kunnen worden met de consument. 

Afbeelding
Bloemenbureau Holland duurzaamheid

Goede verhalen zijn er volop
Van Uffelen is nieuwsgierig naar de resultaten van het recente consumentenonderzoek over duurzaamheid, uitgevoerd door Bloemenbureau Holland. "De totale footprint bleek eind 2022 niet het belangrijkste voor consumenten. Hoe zit dat nu? Het maatschappelijk sentiment rond duurzaamheid en bloemen en planten is nog altijd zeer positief. Met goede verhalen en concrete voorbeelden kunnen we dat zo houden. En die verhalen zijn er in overvloed." 

Hij verwijst daarbij naar het onderzoek van oktober 2022 als voorbeeld. Daaruit bleek dat consumenten met name kritisch waren op chemische gewasbescherming en niet-duurzame verpakkingen. "Juist op die gebieden is enorme vooruitgang geboekt. Van de milieueffecten die gewasbescherming 15 jaar geleden had, blijft nu nog slechts 18% over. De komende jaren wordt dat teruggebracht tot bijna 0%. Hetzelfde geldt voor duurzame verpakkingen. Met de invoering van statiegeld op fust en herbruikbare dozen is een duurzame beweging op gang gekomen. Deze verhalen liggen klaar om te worden verteld."

Collectiviteit
De Ronde Tafel over duurzaamheid was voor Van Uffelen waardevol vanwege de diversiteit aan tafel. "Naast grote en kleine spelers zat er bijvoorbeeld ook een biologische kweker aan tafel. Dat is essentieel, want zoals gezegd moeten we samen de transitie doormaken. We moeten van elkaar leren en elkaar ondersteunen op deze gezamenlijke ontdekkingsreis naar sectorverduurzaming.”

Lees ook:
> Consument en duurzaamheid