• LinkedIn
  • Twitter

Bouwen aan sectorimago, dat doen we samen

28 maart 2024

Bloemenbureau Holland slaat de komende jaren met consumentencommunicatie een nieuwe route in. Belangrijk onderdeel in onze nieuwe strategie is het imago van de sector en van bloemen en planten positief te beïnvloeden. Dat doen we in samenwerking met partners in de keten, met branche- en netwerkorganisaties en met kwekers en handelaren. Over die nieuwe strategie en de aanpak van sectorcommunicatie organiseerden we op 26 maart een seminar. Meer dan 140 belangstellenden kwamen naar Leiden voor de resultaten van een imago-onderzoek, een prikkelende presentatie over reputatiemanagement en een levendige paneldiscussie.  

Afbeelding
sectorimago event

De nieuwe strategie van het Bloemenbureau richt zich op het stimuleren van de vraag naar bloemen en planten. Een goed imago bij de consument is nodig en zorgt voor het toekomstbestendig houden van de sector. “In onze communicatie gaan we met name aandacht geven aan de positieve welzijnseffecten van bloemen en planten en aan verduurzaming", vertelt directeur Yvonne Watzdorf. “We gaan door met het vertellen van verhalen over kwekers en handelaren om de sector een gezicht te geven. Dat doen we kennis- en datagedreven en zoveel mogelijk proactief, vanuit positiviteit en trots.” Zij stelt dat het bouwen aan het imago van de sector onder het grote publiek nieuw is voor het Bloemenbureau en dat samenwerking daarin nodig is. “Het is een reis, die we samen gaan maken.”  

Solide basis  
Om de richting en route van die reis goed te kunnen bepalen, deed onderzoeksbureau Motivaction onderzoek naar het beeld dat de consument heeft van de sierteeltsector. De meeste consumenten geven aan dat hun beeld van de sector en de drie productcategorieën (bloemen, kamer- en buitenplanten) in de afgelopen twee jaar niet is veranderd. De sierteelt krijgt van de Nederlandse consument gemiddeld een 3,4 op een schaal van 1 tot 5. Een negatief beeld bestaat er bij 8 procent van de ondervraagden. De resterende 42 procent is neutraal met een 3,3. Met name de grote groep neutrale consumenten kan alle kanten op en zullen we proactief benaderen met positieve verhalen over bloemen en planten. 

Het imago van de sector is onderzocht op acht pijlers. Consumenten zijn bijvoorbeeld gevraagd naar het beeld dat zij hebben van de kwaliteit van de producten, de communicatie vanuit de sector, het werkgeverschap en de inspanningen rond verduurzaming. Duurzaamheid en de economische en maatschappelijke prestaties van de sector blijken de belangrijkste pijlers in de totale beoordeling. Zowel hun belang als de waardering scoren hoog bij de consument.  

Bouwen aan vertrouwen 
Tijdens het seminar sprak ook Alex de Vries, expert op het gebied van reputatiemanagement. Hij benadrukte het belang van het opbouwen van vertrouwen door vooral te doen wat je belooft en niet ‘slechts’ te beloven wat je gaat doen. Transparante communicatie en een eenduidig verhaal vanuit de sector zijn daarbij belangrijk. 

De middag werd afgesloten met een stevige paneldiscussie en interactie met de ruim 140 deelnemers in de zaal. Ook al waren de meningen soms verdeeld. De oproep tot samenwerken en te komen tot een eenduidig verhaal werd breed gedragen. 

Een samenvatting van de belangrijkste informatie uit het imago-onderzoek vind je hier.  

Meer over de aanpak in sectorcommunicatie lees je hier

Bekijk hieronder de videosamenvatting van de dag.
 

Filmbestand