• LinkedIn
  • Twitter

Bloemenbureau benadrukt ook internationaal de boodschap van samenwerking

11 januari 2024

Bloemenbureau Holland onderstreept ook tijdens de IPM ESSEN (23 t/m 26 januari) de waarde van samenwerking voor de Nederlandse sierteeltsector. Onder het motto ‘Together for a strong horticulture’ presenteren we de nieuwe strategische koers en nodigen we bezoekers uit om mee te denken over de boodschap aan de consument. De stand (hal 1, stand 1E22) vormt een belangrijke ontmoetingsplek voor Nederlandse en buitenlandse bezoekers.

Afbeelding
Bezoek onze stand op IPM ESSEN

Voor velen zal de stand eenzelfde vertrouwd ankerpunt zijn als tijdens de laatste Trade Fair Aalsmeer. Want ook nu bieden we alle gelegenheid tot netwerken met onze collega’s en andere bezoekers. Onze vaste beursbarista is ook in Essen aanwezig voor het schenken van de beste verse koffie.

Sectorverhalen
Collega's zijn aanwezig om bezoekers bij te praten over de vernieuwde strategische koers van het Bloemenbureau. Belangrijk daarin is sectorcommunicatie. In 2023 is gestart met het verspreiden van de eerste kwekersverhalen rondom verduurzaming en innovatie. In 2024 zetten we steviger in om het imago van de sierteeltsector onder (kritische) consumenten positief te beïnvloeden. Hiervoor worden voor 2024 allerhande communicatieactiviteiten voorbereid. En daarvoor zoeken we nadrukkelijk de connectie en samenwerking met bedrijven en ondernemers. In de stand worden zij aangespoord om duidelijk te maken welke verhalen vanuit de sector en over bloemen en planten daarbij kunnen helpen. Verhalen die laten zien dat de sierteeltsector er alles aan doet om de wereld een stukje mooier te maken.

Afbeelding
trade fair aalsmeer
De Bloemenbureau Holland stand op de Trade Fair Aalsmeer

Kennis delen en helpen toepassen
Vanuit de nieuwe koers ontwikkelt het Bloemenbureau zich als een kennisgestuurde marketingorganisatie. Het vergaren, delen èn toepassen van beschikbare kennis over de consument speelt daarbij een belangrijke rol. De resultaten van consumentenonderzoeken worden niet alleen voor eigen gebruik ingezet, maar nadrukkelijk gedeeld met de sector. Sierteeltondernemers die bijvoorbeeld meer willen weten over het laatste duurzaamheidsonderzoek en willen nagaan welke waardevolle informatie dat voor hen biedt, kunnen zich bij ons melden. Er kan dan samen worden gekeken hoe de inzichten in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.